Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Wirtualne waluty a walka z terroryzmem – nowa dyrektywa UE

Spis treści
rozwiń spis treści

Większa ilość podmiotów, których obowiązkiem jest walka z praniem brudnych pieniędzy. Rada Unii Europejskiej dnia 14 maja 2018 roku przyjęła nową dyrektywę.

Zmiany po atakach terrorystycznych

Zmiana dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest częścią unijnego planu. Został on rozpoczęty po serii ataków terrorystycznych w Europie w 2016 roku.

Do aktu prawnego zostaną dodane 3 kolejne podmioty mające walczyć z procederem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Są to podmioty:

  1. handlujące walutami wirtualnymi;
  2. będące dostawcami kont walut wirtualnych;
  3. handlujące dziełami sztuki.

Dyrektywa z 14 maja 2018 roku zmierza przede wszystkim do przeciwdziałania ww. przestępstwom, które wynikają z wykorzystywania kart przedpłaconych i walut wirtualnych. Dotychczas podmioty, które zajmowały się świadczeniem usług polegających na wymianie walut wirtualnych na fiducjarne (monety i banknoty) nie były zobowiązane do badania i identyfikacji działań mających podejrzany charakter.

Poprzez wykorzystanie tej luki prawnej grupy terrorystyczne miały możliwość przeprowadzania transferów środków pieniężnych przy jednoczesnym ukrywaniu pochodzenia tych przelewów. W ten sposób przy zachowaniu anonimowości do unijnego systemu finansowego, a także w ramach sieci wirtualnych walut trafiały pieniądze mogące zostać wykorzystane w ww. działalności przestępczej.

Anonimowość a ryzyko z nią związane

Podjęte działania nie są jednak na tyle skuteczne, by całkowicie rozwiązały problem anonimowości transakcji. Mowa tutaj o wykorzystywaniu walut wirtualnych. Duża część środowiska, które obraca tym pieniądzem, dokonuje transakcji lub może to robić bez pośrednictwa dostawców wpisanych do listy nowej dyrektywy.

Krajowe jednostki analityki finansowej mają jednak podjąć próbę zwalczania prób wykorzystania ww. luki w zabezpieczeniach. Ich celem będzie uzyskiwanie informacji pozwalających powiązanie adresu waluty wirtualnej z tożsamością konkretnej osoby.

Większa przejrzystość transakcji

Kolejnym z najważniejszych celów nowej dyrektywy jest zapewnienie bardziej klarownych transakcji o charakterze finansowym. Zmianom poddane mają zostać przede wszystkim:

  1. podmioty o charakterze korporacyjnym;
  2. inne podmioty prawne;
  3. trusty;
  4. porozumienia prawne podobne do trustów.

Celem ma być zapobieżenie wykorzystywania ww. struktur przez przestępców, którzy korzystając z nich znajdują schronienie dla przepływu swoich finansów.

Ważne: Nowa regulacja w swej treści określa także zwiększenie kontroli transakcji, w której udział biorą państwa trzecie. Dotyczy to tych podmiotów, które określane są jako państwa wysokiego ryzyka. Planowana jest również ściślejsza współpraca pomiędzy między krajowymi jednostkami wywiadu finansowego.

 

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career