Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wykroczeń

19 września 2018
hello world!

W czwartek sejm przyjął zapowiadaną od pewnego czasu nowelizację ustawy Kodeks wykroczeń. Za zmianą zagłosowało 395 posłów, przeciwko niej 3 posłów, a 7 wstrzymało się od głosu. Jakie zmiany wnosi nowelizacja?

Pierwszą i najbardziej nagłaśnianą kwestią jest zmiana progu, w jakim kradzież z wykroczenia staje się przestępstwem. Do tej pory granica była ruchoma i wynosiła 1/4 średniego miesięcznego wynagrodzenia. W związku ze stale rosnącą przeciętną pensją zdecydowano się na przyjęcie stałego progu.

Początkowo, Ministerstwo Sprawiedliwości, przygotowując nowelizację, chciało, by było to 400zł, jednakże podczas prac w komisjach i podkomisjach sejmowych zdecydowano się podnieść kwotę do 500zł. Jak podkreśla członek komisji i zarazem jej sprawozdawca Andrzej Matusiewicz (PiS), jest to kwota bardziej adekwatna do przeciętnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że 1/4 średniego miesięcznego wynagrodzenia na dzień dzisiejszy to 525zł. Osiągnięcie takiej wartości szkody oznaczało zmianę klasyfikacji prawnej czynu z wykroczenia na przestępstwo. Łatwo więc dostrzec, że obniżono próg o jedyne 25 zł.

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, podniesienie kwoty z 400zł do 500zł było w dużej mierze spowodowane stanowiskiem sądów przy opiniowaniu projektu nowelizacji. Wprowadzenie większej różnicy wprowadziłoby bowiem znaczne utrudnienia i nadmierne komplikacje w pracy sądów.

Istotną informacje stanowi fakt, że niewielka różnica przy wartości szkody jest chwilowa, a jej główny cel na ten moment to umożliwienie płynniejszego przejścia z dotychczasowych przepisów na nowe. Jak podkreśla wiceminister Warchoł, wartość 525 zł rosłaby każdego roku, wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, a resort zamraża ten próg na prośbę sądów. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia prawa i zwykłego obywatela. Za wykroczenie najczęściej grozi bowiem grzywna, a za przestępstwo kradzieży już do 5 lat pozbawienia wolności (art. 278 Kodeksu Karnego).

Inne ważne zmiany

Poza zmianą progu, po przekroczeniu którego kradzież staje się przestępstwem, w nowelizacji uchwalonej przez sejm znalazły się takie zmiany jak:

  • zmiana terminu na opłacenie mandatu np. za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem czy nieprawidłowe parkowanie z 7 do 14 dni,
  • zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, między innymi podniesienie kary grzywny z 250 zł do 1000 zł, dodatkowo dodano karę ograniczenia wolności, a w określonych przypadkach, grzywna może wynieść nawet 5000 zł,
  • utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu (znajdą się tutaj osoby: ukarane, obwinione oraz podejrzane); rejestr ma służyć organom ścigania, by raz złapanego sprawcę nie karać za pojedyncze czyny - które często oznaczałyby drobne kradzieże o randze wykroczenia - a za jedno, zsumowane, przestępstwo.
chevron-down
Copy link