Nowelizacja Prawa prasowego – brak autoryzacji nie jest już przestępstwem

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z nią brak autoryzacji przestaje być przestępstwem, a będzie jedynie wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. Karze tej nie będą podlegali dziennikarze, którzy opublikują tekst będący bezpośrednim odzwierciedleniem słów wypowiedzianych przez rozmówcę.

Ponadto dziennikarz będzie musiał pouczyć osobę udzielającą wywiadu o prawie do autoryzacji. Osoba ta będzie mogła jednak zgłosić chęć autoryzacji jedynie niezwłocznie po przekazaniu dziennikarzowi informacji. Zgodnie z nowymi przepisami autor wypowiedzi będzie miał na autoryzację 6 godzin (w przypadku dzienników) lub 24 godziny (w przypadku pozostałych czasopism) od otrzymania tekstu swojej wypowiedzi. Brak autoryzacji w wyznaczonym terminie oznaczać będzie domniemanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Ponadto osoba udzielająca wypowiedzi nie będzie miała prawa dopisywać nowych faktów, pytań czy informacji ponad to, co zostało przez nią przekazane dziennikarzowi w pierwotnej wypowiedzi. Jednakże jeśli po autoryzacji wypowiedź straci pierwotny sens, dziennikarz będzie miał prawo odmówienia jej publikacji.

Dziennikarz może odmówić wykonania polecenia służbowego

Zmiana ustawy daje też dziennikarzom prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, które spowoduje naruszenie zasad obiektywności, rzetelności i staranności zawodowej. Usunięto też przepis mówiący o tym, iż dziennikarz realizuje „ustaloną w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólną linię programową tej redakcji”.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.