Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego

22 lutego 2018
hello world!

Małe i średnie firmy od 2 lutego 2018 roku mają ułatwioną restrukturyzację. Zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy dot. prawa restrukturyzacyjnego i ustawy ułatwiającej dochodzenie wierzytelności. Zmianom poddany został również Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Powyższe przedsiębiorstwa chcące skorzystać z publicznej pomocy, nie są już zobowiązane oczekiwaniem na podjęcie decyzji przez Komisję Europejską (KE).

Mała i średnia firma - definicja

Wyjaśnienie znaczenia tych pojęć znaleźć można w ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.  Definicje te zostały zaimportowane do polskiego prawa przez rozporządzenie Komisji Europejskiej. Znajomość definicji małego i średniego przedsiębiorcy jest ważne dla każdego, kto prowadząc wspomnianą działalność zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach krajowych lub europejskich programów, których celem jest pomoc finansowa i wsparcie ich rozwoju.

Mały przedsiębiorca, to taka osoba która w jednym (co najmniej) z dwóch ostatnich lat prowadzenia działalności zatrudnił średnio w roku kalendarzowym 10 pracowników i osiągnął obrót roczny ze sprzedaży różnych wyrobów, towarów i usług równowartość, która nie przekracza 2 mln euro (netto), lub sumy jego bilansu sporządzonego pod koniec jednego z ww. ostatnich dwóch lat nie przekroczyły tej równowartości. Średni przedsiębiorca to osoba, która na tych samych zasadach posiadała w swoich szeregach 250 pracowników i jej roczny dochód netto wynosił nie więcej niż 50 mln euro.

Co się zmieniło?

Dla ww. prowadzących działalność gospodarczą umożliwione zostało ułatwione korzystanie z pomocy publicznej. Wiąże się to z uzyskaniem wsparcia na modernizację bez konieczności otrzymania zatwierdzenia KE. Stało się tak dlatego, że wcześniej całość procedury trwała ok. 15 miesięcy. Taki czas jest równoznaczny z brakiem efektywnej restrukturyzacji przy wsparciu publicznych środków. Zmiana ww.aktów prawnych ma doprowadzić do lepszego działania małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie zmniejszyć procent firm, którym grozi upadłość.

Pomocna dłoń Państwa

Nowelizacja dopuszcza również otrzymanie pomocy publicznej w celu ratowania działalności. Jest to instytucja, która ma zapewnić wsparcie firmom, które czekają na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Stwarza to możliwość sprawnego działania, do czasu kiedy możliwe będzie wprowadzenie koniecznych zmian w celu naprawienia zagrożonego przedsiębiorstwa.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link