Ustawa o Sądzie Najwyższym już do zmiany?

6 kwietnia 2018
hello world!

Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym dopiero kilka dni temu weszła w życie, a już został przygotowany kolejny projekt zmian. Dotyczyć mają one między innymi samodzielności budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów - członków tej Izby.

Poseł Andrzej Matusewicz poinformował, jakie zmiany przewiduje nowelizacja. - Najważniejsze zmiany, które proponujemy w projekcie to doprecyzowanie przepisów, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów SN członków Izby Dyscyplinarnej - powiedział.

Ponadto w projekcie znalazły się też zmiany dotyczące budżetu tej Izby. - Tu jest większa autonomia tej izby ze względu na to żeby sędziowie tej izby byli też w zakresie finansowym niezależni - wyjaśnił poseł.

Izba Dyscyplinarna utworzona została, razem z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ostatnią nowelizacją ustawy. Póki co jednak istnieją one jedynie "na papierze". Nie posiadają personelu ani biur.

Budżet w rękach Prezesa, ławnicy z Warszawy

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada, że na zmniejszenie budżetu Izby Dyscyplinarnej musi wyrazić zgodę jej Prezes. Ponadto będzie on mógł samodzielnie dysponować tymi finansami, związanymi z funkcjonowaniem Izby. W zaproponowanym przepisie przejściowym czytamy natomiast, że jeżeli przed wejściem w życie planowanej nowelizacji nastąpiłoby zmniejszenie wydatków na Izbę Dyscyplinarną, to Prezes tej Izby mógłby przywrócić poprzedni poziom budżetu Izby sprzed zmiany.

Inna zaproponowana zmiana zakłada, że do czasu powołania ławników funkcję tę pełniliby ławnicy z warszawskich sądów okręgowych.

Brak budżetu, brak zaplecza

W Sądzie Najwyższym nie przewidziano obecnie budżetu, jak również pomieszczeń czy pracowników dla nowopowstałych izb. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z tym problemem w pismach do prezydenta, ministra sprawiedliwości, ministra finansów i ministra infrastruktury. Jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi od tych organów na żadne ze swoich pytań. Minister sprawiedliwości przedstawił niedawno projekt rozporządzenia. Zgodnie z nim miałoby dojść do przesunięcia 32 mln złotych z budżetu sądów powszechnych do budżetu Sądu Najwyższego. Celem przesunięcia miałoby być właśnie utrzymanie nowych izb. Nie jest jednak znany los tego aktu prawnego. Możliwe, że przedstawiona nowelizacja ma na celu rozwiązanie tego problemu w inny sposób.

chevron-down
Copy link