Obliczanie rozmiaru wartości osiągniętej bezpodstawnie korzyści majątkowej

15 listopada 2017
hello world!

Polskie prawo podatkowe swoim skomplikowanym charakterem powoduje znikomy zakres wiedzy u większości podatników. Zjawisko to może doprowadzić do stanu, w którym wiele osób stanie się nieświadomie przestępcą.

W art. 53 Kodeksu Karnego Skarbowego wyjaśnione jest m. in. w jaki sposób określana jest wartość korzyści majątkowej uzyskanej z czynu zabronionego. Wyróżniamy małą wartość, dużą wartość i wielką wartość. Zarówno duża jak i wielka wartość zgodnie z art. 37 § 1 kwalifikują czyn z nią związany do gatunku przestępstw obostrzonych, a postępowanie w sprawie ustępuje miejscu rozpoczęciu śledztwa. Jest to równoznaczne z uwzględnieniem takiego czynu jako przestępstwa.

Wartości w praktycznym odniesieniu

Pierwsza z nich nie może przekroczyć dwunastokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, co jest równoznaczne z kwotą 400 tys. zł. Popełnienie czynu zabronionego, który stanowi podstawę do niezgodnego z prawem osiągnięcia korzyści majątkowej przekracza piętnastokrotność ww. wynagrodzenia i wynosi 1 000 000 zł. Natomiast wielka wartość występuje w momencie przekroczenia tysiąckrotnej wartości (równowartość 2 mln zł).

Stan minimalnego wynagrodzenia na dzień 15.11.2017 r.

 

chevron-down
Copy link