Nowe regulacje dotyczące obrotu ziemią rolną

6 maja 2019
hello world!

Sejm przyjął przepisy nowelizujące ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe regulacje złagodzą dotychczasowe ograniczenia występujące przy zakupie ziemi. Znowelizowane przepisy przewidują m.in. możliwość zakupu działki rolnej do 1 hektara (położonej w obrębie miasta) przez osobę niebędącą rolnikiem.

Obrót ziemią ma być łatwiejszy 

Głównym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie ziemią, które wprowadziła ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Do chwili obecnej podmiot, który nie był rolnikiem, mógł zakupić nieruchomość rolną nieprzekraczającą 0.3 ha powierzchni. Nowe przepisy w znaczny sposób zwiększają wyżej wspomniany limit. Osoba bez uprawnień rolniczych będzie mogła od teraz nabyć nieruchomość rolną o łącznej powierzchni do 1 hektara. Obojętne będzie przy tym, czy nieruchomość ta znajduje się w mieście, czy może na wsi. Jeśli natomiast powierzchnia nabytej nieruchomości rolnej przekroczy 1 ha, nabywca będzie zmuszony do prowadzenia na niej działalności rolniczej. Co więcej, takiej działki nie będzie można zbyć przez 5 kolejnych lat.

Nowe regulacje nie wprowadzają szczególnego limitu co do ilości kupowanych działek na terenie miasta. Jednak w przypadku zakupu nieruchomości rolnej znajdującej się na wsi, przepisy wprowadzają odrębne zasady. W takiej sytuacji, jeśli nabędziemy ziemię z przeznaczeniem na cele nierolne, będziemy mogli nabyć tylko jedną działkę. 

KOWR nadal z prawem pierwokupu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachowa dotychczasowe uprawnienia, które zastrzegają na jego rzecz prawo pierwokupu nieruchomości rolnej bez względu na to, czy znajduje się ona na terenie wsi czy miasta. Dotychczas rolnik, kupując gospodarstwo rolne, musiał je prowadzić przez 10 lat. Nowe regulacje skrócą ten okres do lat 5. Co więcej, KOWR zyska dodatkowe uprawnienia. Jeśli podmiot będzie chciał sprzedać zakupioną wcześniej nieruchomość rolną przed upływem 5 lat, niezbędna będzie zgoda Dyrektora KOWR. Wspomniane rozstrzygnięcie będzie miało charakter decyzji administracyjnej. Do tej pory rozstrzygnięcie we wspomnianej materii należało do sądu.

Nowe przepisy rozszerzają również katalog podmiotów, które mają możliwość nabycia nieruchomości rolnej za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR. W opinii ustawodawcy nowe regulacje mają ułatwić nabywanie nieruchomosci rolnych przez osoby zapewniające należyte prowadzenie działalności rolniczej. Zgodnie z powyższym uprawnione do zakupu będzie również rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Ponadto za zgodą Dyrektora KOWR ziemię rolną będzie mogła nabyć uczelnia wyższa, która przeznaczy ja na cele dydaktyczne. Z takiego uprawnienia będzie mogła skorzystać również państwowa lub samorządowa osoba prawna, w tym przypadku jednak nieruchomość będzie musiała zostać przeznaczona na cele publiczne. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą KOWR będzie mógł również, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowić na państwowej ziemi zabezpieczenie pod zaciągnięte zobowiązania. 

Źródło:

www.legislacja.rcl.gov.pl

chevron-down
Copy link