Wzrost gospodarczy w Polsce

8 marca 2018
hello world!

W dzisiejszym raporcie Komisja Europejska poinformowała, że krótkoterminowe perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre: wzrost gospodarczy jest silny, a sektor finansowy jest stabilny.

Ponadto przedstawiła w środę analizę sytuacji gospodarczej UE oraz oceny gospodarek państw członkowskich, w tym Polski.

Wskazała, iż  "Wzrost gospodarczy (w Polsce) jest silny, sektor finansowy jest stabilny i nie ma w krótkim terminie ryzyka dla stabilności fiskalnej. (...) Gospodarka rozwija się solidnie. Popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna, był dominującym motorem wzrostu w ostatnich kilku latach. Było to szczególnie widoczne w 2016 i 2017 r. "

Mimo wszystko Komisja Europejska podkreśla, że inwestycje rosły wolno do połowy 2017 r. Natomiast silna prywatna konsumpcja została wsparta przez prężny rynek pracy, zwiększone transfery fiskalne i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów.

Polskie wskaźniki jednymi z najwyższych w UE

Przypomina ona, że po wzroście PKB o 4,6 proc. w 2017 r. przewiduje, że w 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,2 proc., a w 2019 r. o 3,6 proc. Zdaniem Komisji Europejskiej będą to jedne z najwyższych wskaźników w UE.

Dodatkowo w opinii Komisji konsumpcja prywatna, napędzana przez szybki wzrost płac, prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie, choć nie będzie rosła już tak szybko, jak w 2017 r. Zwiększenie wykorzystania środków unijnych powinno przełożyć się na wyższe inwestycje, w szczególności w sektorze publicznym. KE przewiduje ponadto, że inflacja w Polsce będzie rosnąć, głównie w efekcie silnego wzrostu płac.

chevron-down
Copy link