Wypadek w pracy rolniczej? Od 17 maja wyższe odszkodowania

18 maja 2018
/

Zmiany w kwotach jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub związanej z nią choroby zawodowej. 809 zł - tyle przysługiwać będzie za każdy naliczony procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wypadek w pracy rolniczej - pierwsza podwyżka od 4 lat

Od 1 lipca 2014 roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu rolniczej choroby zawodowej lub wypadku przy pracy w tej dziedzinie wyniosła 700 zł. Kwota ta była wypłacana za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.  Zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Ważne: W stosunku do spraw objętych wszczętymi postępowaniami, które nie zostały zakończone decyzją ostateczną do dnia 17 maja 2018 roku mają zastosowanie podwyższone kwoty ww. odszkodowania.

Najczęstsze wypadki podczas pracy w gospodarstwie

W okresie wakacyjnym następuje zwiększenie intensywności w pracach rolniczych. Ze względu na specyfikę ww. zawodu, a także częste obcowanie z maszynami i zwierzętami istnieje zwiększone ryzyko powstania wypadków. Do najczęstszych należą:

  1. wypadki z udziałem maszyn rolniczych (np. utrata kończyny, potrącenie przez pojazd);
  2. zatrucie środkami chemicznymi (np. styczność z nawozem lub środkami ochronnymi dla roślin);
  3. poparzenie (np. poprzez fizyczną styczność z pracującą maszyną);
  4. urazy powstałe od przenoszenia przedmiotów;
  5. poślizgnięcie/potknięcie
  6. doznanie zawału lub udaru

Przez wzgląd na powyższe rolnikowi przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a także śmierci. Musi on być jednak ubezpieczony.

Ważne: Odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, kiedy wypadek został spowodowany nieumyślnie. Otrzymać go mogą również członkowie rodziny, jednakże tylko w jednym przypadku: zgonu ubezpieczonego.

Czym jest wypadek w pracy rolniczej?

Jest to zdarzenie nagłe, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną. Musi nastąpić podczas pełnienia czynności związanych z działalnością rolniczą lub pozostawać z nią w związku. Takie czynności mogą jedynie wystąpić:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez osobę ubezpieczona lub z nim związanego;
  2. w drodze z mieszkania do gospodarstwa i odwrotnie;
  3. w trakcie wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub będącej z nią w związku (nawet jeżeli są wykonywanie poza terenem ww. gospodarstwa);
  4. w drodze do miejsca, w którym ww. zwykłe czynności miałyby być wykonywane lub w drodze powrotnej.