Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził

7 października 2017
hello world!

13 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 3/14) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów umożliwiających pobieranie przez komorników opłaty stałej za czynności eksmisji lokatora, który wyprowadził się dobrowolnie.

TK zakwestionował możliwość pobierania opłat, która nie stawiała w korzystniejszej sytuacji dłużników dobrowolnie wykonujących zobowiązanie, bez przymusu opuszczających mieszkanie. Sejm znowelizował przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wykonując orzeczenie TK.

Po nowelizacji...

Komornik nie będzie mógł więc pobrać opłaty stałej w wysokości 40% średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał, obecnie jest to...

chevron-down
Copy link