Opłata za infolinie konsumenckie – interwencja RPO w UOKiK

24 sierpnia 2020
hello world!

Obywatele coraz częściej skarżą się na opłaty za połączenia telefoniczne z infolinią. Koszty rozmowy nie są jednak ujednolicone. Zależą od operatora infolinii i taryfy abonenta. Ponadto nie wliczają się one do abonamentu. Dzwoniący narażony jest zatem na dodatkowe koszty.

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wystosował on pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RPO wskazał, że zgodnie z art. 11 ustawy o prawach konsumenta konsument nie może ponieść wyższej opłaty za połączenie z infolinią konsumencką, niż za zwykłe połączenie telefoniczne. Wprowadzenie przepisu jest konsekwencją wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 roku w sprawie konsumentów. Jeśli przedsiębiorca tworzy infolinię do kontaktu z klientami-konsumentami, musi zapewnić, by konsument nie był zobowiązany do płacenia taryfy wyższej niż podstawowa. Przepisy dyrektywy na to właśnie wskazują.

Opłata za infolinie konsumenckie –  pismo RPO do UOKiK

Na co jeszcze wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do UOKiK? Z publikacji prasowych wynika, iż koszt infolinii zależy od decyzji przedsiębiorcy udostępniającego infolinię konsumencką. Ponadto zwrócił uwagę na to, że koszt opłaty naliczany jest często poza abonentem. To oznacza, że konsument ponosi dodatkową opłatę za połączenie z infolinią. Taki stan stoi w sprzeczności do treści powołanych wyżej przepisów.

W związku z powyższym RPO poprosił UOKiK o przyjrzenie się sprawie. Zwrócił się też o wskazanie, czy w UOKiK prowadzono postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w sprawie wysokości opłat za infolinie. Ponadto wniósł o przekazanie informacji o ewentualnie prowadzonych badaniach, pracach i inicjatywach legislacyjnych w przedmiocie ujednolicenia stawek za połączenie z infolinią konsumencką lub też obciążanie obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania infolinii przez przedsiębiorę udostępniającego swoje towary lub usługi.

chevron-down
Copy link