Ostatnie dni na złożenie składki FEP

27 marca 2018
hello world!

3 kwietnia 2018 roku upływa termin na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) formularza ZUS ZSWA za 2017r. (dot. składki FEP). Każdy pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie może zapomnieć o tym obowiązku.

Co powinien zawierać dokument?

Formularz ZUS ZSWA powinien zawierać informacje o ww. pracownikach, za których pracodawca musiał opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych w roku ubiegłym. W tym roku termin przypada na sobotę przed Świętami Wielkanocnymi. Z tego powodu płatnicy mają czas na jego złożenie aż do pierwszego wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym. Należy pamiętać, że jest to wyjątkowa sytuacja. Normalnie czas na spełnienie tej powinności upływa z dniem 31 marca.

Co to jest FEP?

Każdy płatnik składek oblicza, rozlicza i opłaca miesięczne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Stopa procentowa ww. opłaty wynosi 1,5% podstawy wymiaru, który jest proporcjonalny do składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona "osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" nie musi opłacać FEP.

Składka Funduszu Emerytur Pomostowych może zostać rozliczona w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych: w danych "Zestawienie należnych składek na FEP" wskazać należy wskazać liczbę pracowników, za których dokonujemy opłaty. W dalszej kolejności opisujemy liczbę stanowisk pracy, które posiadają szczególny charakter lub znajdują zastosowanie w szczególnych warunkach. Na koniec wpisać należy sumę należnych składek.

Za kogo płaci się składkę FEP?

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za osoby zatrudnione, urodzone po 1948 roku, które wykonują prace o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. Są to m. in.: osoby pracujące w powietrzu na statkach powietrznych, w portach morskich, w hutnictwie, wykonujących prace maszynistów, posiadającym członkostwo w zawodowych ekipach ratownictwa górskiego, wykonujących prace górnicze.

Składka FEP dot. również zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych. Oprócz nich płacimy także m. in. na funkcjonariuszy Policji, ABW, CBA, SOP i Państwowej Straży Pożarnej. Opłacający składkę robi to również za swoją osobę, kiedy wykonuje działalność o charakterze twórczym lub artystycznym związaną z tańczeniem zawodowym wymagającego bardzo ciężkiego wysiłku fizycznego.

Ważne: Obowiązek zakwalifikowania konkretnego pracownika do pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach spoczywa na pracodawcy. Składka FEP opłacana jest od dnia, w którym rozpoczęła się praca osoby zatrudnionej. Jej czas trwania kończy się w dniu zakończenia działalności na tym stanowisku.

 

chevron-down
Copy link