Paszport tymczasowy – kiedy można go otrzymać?

2 października 2020
hello world!

Gdy osoba nie ma paszportu, a musi pilnie wyjechać za granicę, może ubiegać się o paszport tymczasowy. Dokument ten jest wydawany szybciej niż właściwy paszport (paszport biometryczny), jednak ma krótszy termin ważności. Należy pamiętać, że niektóre państwa mogą odmówić wpuszczenia na ich terytorium na podstawie paszportu tymczasowego.

Kto może uzyskać paszport tymczasowy?

Przepisy w sposób szczegółowy określają, w jakich sytuacjach wydanie paszportu tymczasowego staje się możliwe. Są to następujące przypadki:

  • choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny – wówczas konieczne jest dostarczenie dowodu takiego zdarzenia,
  • nagły przypadek, który wiąże się z działalnością zawodową – tu również konieczne jest dostarczenie dowodu takiego zdarzenia,
  • brak możliwości tymczasowego pobrania odcisków palców,
  • gdy zainteresowany przebywa już za granicą, a jego paszport stracił ważność albo został skradziony (wówczas można otrzymać paszport tymczasowy, aby móc wrócić do miejsca stałego pobytu),
  • jeżeli zainteresowany nie mieszka w Polsce, ale przebywa w Polsce tymczasowo i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe (co dotyczy np. osób posiadających polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a które obecnie przebywają w Polsce, nie mają ważnego paszportu i chcą wrócić do Stanów Zjednoczonych),
  • gdy zainteresowany nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w innym państwie niż w tym, w którym przebywa na stałe i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe (czyli np. osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkające w Niemczech, a które obecnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, nie mając ważnego paszportu i chcąc wrócić do Niemiec).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o paszport tymczasowy należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym albo w polskim konsulacie. Jeśli zainteresowany przebywa za granicą i nie może osobiście przyjść do polskiego konsulatu, wówczas powinien wysłać do konsula wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku o wydanie paszportu pocztą albo kurierem.

Co, jeśli paszport ma zostać wydany dla dziecka? Wówczas wniosek muszą złożyć oboje rodzice albo opiekunowie dziecka, których ustanowił sąd. Jeden z rodziców lub opiekunów może złożyć wniosek samodzielnie tylko wtedy, gdy drugi udzieli pisemnej zgody. Drugi rodzic musi podpisać taką zgodę osobiście w punkcie paszportowym, konsulacie lub w obecności notariusza. Może również ją podpisać w innym punkcie paszportowym albo konsulacie i przekazać drugiemu rodzicowi. Co istotne, jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, musi być obecne podczas składania wniosku.

Otrzymanie paszportu tymczasowego

Za złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w Polsce pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Wniosek może być również składany za granicą. Wówczas informacje o opłatach można znaleźć na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym zainteresowany chce dostać paszport. Paszport tymczasowy wydawany jest tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Zależy to od tego, w jakim celu jego posiadacz wyjeżdża oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego wyjeżdża. W każdym paszporcie znajduje się informacja o jego terminie ważności.

chevron-down
Copy link