Paszporty szczepionkowe od 1 lipca

27 maja 2021
hello world!

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia zielonego zaświadczenia cyfrowego, aby ułatwić bezpieczne swobodne przemieszczanie się mieszkańców Unii w czasie pandemii COVID-19. Zaświadczenia te będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE.

Zielone zaświadczenie cyfrowe

Zielone zaświadczenie cyfrowe jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

  • została zaszczepiona przeciwko COVID-19,
  • uzyskała ujemny wynik testu, albo
  • przeszła COVID-19.

Zaświadczenie to będzie miało format cyfrowy lub papierowy wraz z kodem QR i podpisem cyfrowym, chroniącym je przed fałszerstwem. Będzie ono wydawane nieodpłatne – zarówno w języku narodowym, jak i po angielsku. Co więcej, będzie ono ważne we wszystkich krajach UE. Za wydawanie zaświadczeń odpowiedzialne będą organy krajowe. Mogą je wydawać przykładowo szpitale, ośrodki wykonujące testy, czy organy do spraw zdrowia. Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także pieczęć cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie jest autentyczne.

Przeczytaj również: Koronawirus – czy pracodawca może skierować pracownika na badania?

Dane zawarte na zaświadczeniu

Zielone zaświadczenie cyfrowe zawiera podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby oraz niepowtarzalny identyfikator. W zaświadczeniach znajdzie się jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Odwiedzane kraje nie mogą przechowywać takich danych. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia, sprawdzając, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie.

Paszporty szczepionkowe ułatwią podróżowanie

Zielone zaświadczenia cyfrowe będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń. Podczas podróży wszyscy posiadający zielone zaświadczenie cyfrowe obywatele UE i obywatele państw trzecich legalnie przebywający w UE powinni być zwolnieni z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się w taki sam sposób jak obywatele odwiedzanego przez nich państwa członkowskiego. Państwa członkowskie, które będą chciały wymagać od posiadaczy takiego zaświadczenia poddania się kwarantannie lub testowi, będą musiały powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić taką decyzję.

Kontrola zaświadczenia będzie polegała na zeskanowaniu kodu QR i sprawdzeniu podpisu. Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Każdy kraj przechowuje wszystkie te klucze w bezpiecznej bazie danych. Komisja Europejska utworzy bramę sieciową. Za pośrednictwem tej bramy wszystkie podpisy na zaświadczeniach będą mogły być weryfikowane w całej UE. Dane osobowe zakodowane w zaświadczeniu nie przechodzą przez bramę sieciową, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja pomoże również państwom członkowskim w opracowaniu oprogramowania, z którego organy krajowe mogą korzystać do sprawdzania kodów QR.

Co z osobami jeszcze niezaszczepionymi?

Obywatele, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, również będą mogli podróżować do innego kraju UE. Zielone zaświadczenie cyfrowe powinno ułatwiać swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest jednym z praw podstawowych w Unii. Zielone zaświadczenie cyfrowe może być również dowodem wyniku testu, który jest często wymagany na mocy obowiązujących ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego. Ponadto zaświadczenie jest okazją dla państw UE do dostosowania istniejących ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego.

Oczekujemy, że aby ułatwić podróżowanie, kraje będą uwzględniać status osoby pod względem COVID-19 określony w zaświadczeniu. Zaświadczenia o szczepieniu będą wydawane wszystkim zaszczepionym osobom, niezależnie od tego, którą szczepionkę przeciwko COVID-19 im podano. Jeśli chodzi o swobodne przemieszczanie się, państwa członkowskie będą obowiązane akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. Ponadto będą mogły podjąć decyzję o objęciu tym również podróżnych w obrębie UE, którzy zostali zaszczepieni innymi szczepionkami.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

chevron-down
Copy link