Pełna elektronizacja zamówień publicznych

19 października 2018
hello world!

Nadeszła duża zmiana w zamówieniach publicznych. Od 18 października obowiązuje elektronizacja zamówień publicznych przekraczających progi unijne. Zmiana według wykonawców niesie za sobą zalety w postaci ograniczenia ilości dokumentów w wersji papierowej. Jednak obawiają się, że nie obędzie się bez problemów technicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych wdrożeniem unijnej dyrektywy

Od czwartku 18 października cała komunikacja pomiędzy zamawiającym i wykonawcą odbywać się może tylko drogą internetową. Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce jest wdrożeniem unijnej dyrektywy 2014/24/UE. Wszystkie dokumenty muszą być w formie elektronicznej zgodnej z rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać, że większość dokumentów musi być opatrzona kwalifikowanym e-podpisem.

Do połowy 2019 będą różne platformy

Obecnie nie ma jednej centralnej platformy. Centralna platforma e-Zamówienia ma powstać w drugiej połowie 2019 roku. Do tej pory niektóre podmioty będą miały swoje własne systemy. Oznacza to, że potencjalni wykonawcy będą zobowiązani do nauki różnych systemów do obsługi zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych planowana jest na styczeń 2020 roku.

Wiele platform teraz pomoże stworzyć bardzo dobrą platformę w przyszłości?

Zdaniem ekspertów, póki nie powstanie jedna główna platforma, zamawiający powinni pomóc wykonawcom w składaniu ofert. Uważają, że zamawiający powinni stosować lepszą politykę informacyjną, np. określenie portalu, z którego korzysta zamawiający czy informacje potrzebne w dalszym postępowaniu. Eksperci uważają, że wiele platform do obsługi zamówień publicznych ma też swoje zalety. Wiele platform oznaczać będzie wiele rozwiązań, z których najlepsze mogą być zastosowane w podstawowej platformie.

Zwiększenie konkurencji oraz przejrzystości

Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości uważa, że przejście z analogowych do cyfrowych zamówień zwiększy ich przejrzystość oraz zmniejszy ryzyko korupcji. Mimo obaw, że system jest jeszcze niedoskonały, przedsiębiorcy uważają, że w przyszłości będzie dużym ułatwieniem. Elektronizacja zamówień publicznych pozwoli na oszczędność czasu i kosztów składania ofert w postaci papierowej. Skutkiem zamówień publicznych w wersji elektronicznej będzie również ułatwienie dostępu do zamówień w wymiarze międzynarodowym.

Warto przypomnieć, ile wynoszą progi unijne w zamówieniach elektronicznych w 2018 roku:

Dla dostaw i usług:

  • 144 000 euro - 620 884,80 zł dla zamawiających z sektora finansów publicznych (wyjątkiem są uczelnie publiczne oraz instytucje kultury),
  • 221 000 euro - 952 885,70 zł dla sektora samorządowego,
  • 443 000 euro - 1 910 083,10 zł dla zamawiających sektorowych.

Dla robót budowlanych:

  • 5 548 000 euro - 23 921 311,60 zł dla wszystkich zamawiających.
chevron-down
Copy link