Płatność wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 85 KP wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego.

Przepis Kodeksu pracy zawiera wskazanie daty końcowej płatności wynagrodzenia, ponieważ posługuje się stwierdzeniem, iż płatność wynagrodzenia następuje nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni.

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca powinien wskazać (np. w regulaminie pracy) konkretny dzień wypłaty wynagrodzenia. Chcąc wypłacić wynagrodzenie dziesiątego dnia, nie może regulować tego obowiązku, używając określenia do dziesiątego dnia, co często spotykamy w praktyce. Musi w takim przypadku wskazać konkretnie dziesiąty dzień jako dzień wypłaty wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że  płatność wynagrodzenia może nastąpić wcześniej.