Kiedy podatnik może odliczyć podatek VAT?

15 grudnia 2017
hello world!

Prawo do odliczenia VAT nie podlega generalnie ograniczeniom. Może być realizowane przy spełnieniu przesłanek materialnych (czynność jest faktycznie wykonana) oraz formalnych (faktura - wystawiona przez podatnika).

W wyroku Trybunału Europejskiego (TSUE ) z dnia 19.10.2017 r. (C-101/16) wskazano, iż prawo krajowe może wprowadzać wymogi, co do podjęcia wszelkich działań w celu upewnienia się, że dana transakcja nie łączy się z  „przestępstwem podatkowym”.

Problemy z odliczeniem podatku?

W przypadku gdy np. dostawca od dłuższego czasu nie był zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, może wystąpić problem z odliczeniem tego podatku. Stąd sugerujemy sprawdzenie okoliczności przystąpienia do współpracy z tym podmiotem. Warto dowiedzieć się, czy zaistniała umowa ramowa na dostawy, czy zażądano od tego podmiotu dokumentów rejestracyjnych np. dokumentów zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej. Należy również sprawdzić, czy przedłożył on zaświadczenie o rejestracji w urzędzie skarbowym. Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych oraz ugruntowanego orzecznictwa - żądanie od dostawcy nie jest obowiązkiem zbyt „uciążliwym”. W szczególności mowa tutaj o zaświadczeniu o rejestracji jako czynnego podatnika podatku VAT.

Zachodzi konieczność ustalenia okoliczności przystąpienia do współpracy z danym dostawcą. Może się okazać, że brakuje  podstaw do  przypuszczeń o uchylaniu się tego dostawcy od podatku. Wówczas należy bronić prawa do odliczenia VAT z faktur zakupowych.

chevron-down
Copy link