Podatników czekają duże zmiany w podatkach dochodowych

30 października 2018
hello world!

Ministerstwo Finansów zapowiada rewolucję w podatkach dochodowych. Ustawy o PIT oraz CIT zastąpią trzy inne akty prawne. Potwierdziła to w poniedziałek (29 października) minister finansów Teresa Czerwińska.

Reforma podatków dochodowych priorytetem MF w 2019 roku

Najprawdopodobniej reforma podatków dochodowych będzie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów w 2019 roku. Dlatego do końca przyszłego roku resort planuje zakończyć prace koncepcyjne nad nowelizacją. - "W roku 2019 chcielibyśmy popracować nad reformą podatków dochodowych. Wymaga to długich konsultacji - prelegislacyjnych, najpierw zebrania opinii i doświadczeń, potem wypracowanie projektu, praca nad nim i znowu konsultacje. Chciałabym, żeby do końca przyszłego roku został wypracowany pakiet dotyczący podatków dochodowych" - informowała minister Czerwińska podczas śniadania prasowego.

Co zastąpi ustawy o PIT i CIT?

Główną zmianą nie będzie nowelizacja ustaw już istniejących. Przepisy o PIT oraz CIT znikną całkowicie. Zastąpić je mają trzy zupełnie nowe ustawy. Pierwsza ustawa dotyczyć będzie opodatkowania dochodów z pracy. Będzie ona kierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Druga z ustaw będzie dotyczyć działalności gospodarczych. Z kolei trzeci akt prawny będzie miał zastosowanie do dochodów kapitałowych. - "Pakiet będzie zawierał trzy główne elementy. Prosty PIT - opodatkowanie dochodów osób fizycznych z pracy. Drugie to opodatkowanie działalności gospodarczej, trzeba określić zasady, dziś są one daleko niedoskonałe. I podatek od zysków kapitałowych, podatek od tego co czerpiemy z kapitału. Trzeba to określić w naszej polityce fiskalnej" - tłumaczyła minister finansów.

Osoby fizyczne i osoby prawne rozliczane na tych samych zasadach?

Według planów reformy podatków dochodowych nie będzie podziału na podatników PIT i CIT. Kwestie opodatkowania dochodów działalności gospodarczych ureguluje jedna ustawa. Dlatego ustawa obejmie zasięgiem zarówno małych przedsiębiorców rozliczających się podatkiem PIT, jak i tych większych, którzy rozliczają się podatkiem CIT.

Ministerstwo finansów pochyli się nad ustawą w 2020 roku

Wiceminister finansów Filip Świtała powiedział, że w przyszłym roku będą trwały prace koncepcyjne. Należy zaznaczyć, że ewentualny projekt będzie prawdopodobnie procedowany legislacyjnie w 2020 roku. - "Chcemy, żeby rok 2019 był bardziej poświęcony na konsultacje, zamierzamy wzmocnić naszą rolę jako miękkiego regulatora." Dodał również - "Przyszły rok spędzimy na pracach koncepcyjnych. Ustawa będzie mogła być procedowana legislacyjnie pewnie dopiero w 2020 roku."

chevron-down
Copy link