Bolesna podwyżka składek ZUS na 2020 rok - jakie zmiany zajdą?

Avatar
Autor: Alma Asuai
27 czerwca 2019
hello world!

ZUS zapowiedział wzrost składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą o  9,7%. Tym samym przedsiębiorcy będą musieli zapłacić na rzecz ZUS-u składkę w wysokości prawie 1500 zł miesięcznie. Co ważne, nie znamy jeszcze nowej wysokości składki zdrowotnej. Jak będzie wyglądać pełna podwyżka składek ZUS na 2020 rok?

Na przestrzeni 10 lat składki ZUS wzrosły o 55%. W 2010 roku wynosiły 839, 06 zł, zaś w 2018 już 1232,16 zł. Temat podwyżek składek ZUS na rok 2020 jest wielowarstwowy w obliczu sytuacji, w której ogromna rzesza pracowników etatowych zostaje zobowiązana - zarówno przez instytucje państwowe jak i pracodawców prywatnych - do założenia działalności gospodarczej. Problem tkwi nie tylko w tym ile procent pensji zabiera ZUS, ale w tym ile z tego rzeczywiście otrzymamy z powrotem. 

Podwyżka składek ZUS na 2020 rok - emerytury 

Polska znajduje się na szarym końcu rankingu emerytur krajów OECD  - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Innymi słowy, jesteśmy przedostatni, a ostatni kraj na liście - Meksyk i tak wydaje się być w lepszym położeniu, ponieważ składka emerytalna w Meksyku wynosi 6,3 %, a w Polsce 19,5%.

Według najnowszego raportu o emeryturach na świecie “Pension Outlook 2018” jesteśmy w grupie państw, w których przewidywana wysokość świadczenia emerytalnego będzie radykalnie niższa w porównaniu z wcześniejszymi zarobkami.

Podwyżka składek ZUS - stopa zastąpienia

Stopa zastąpienia, czyli wysokość emerytury w stosunku do wynagrodzenia wynosi w Polsce 31,6%. Dla porównania, w Danii wynosi ona 96,1%, a np. na Cyprze, który plasuje się mniej więcej w połowie rankingu stopa osiągnie 63,4%.  

Spójrzmy na procenty przez pryzmat codzienności . Jeżeli emerytura ma mieć wysokość  31,6 % pensji, a np. dyplomowany nauczyciel zarabia 3,5 tys netto to mamy poważny kłopot. Tym bardziej, że od emerytury odprowadzany jest jeszcze podatek. 

Do grupy państw, w którym dysproporcja będzie niewiele większa niż w Polsce należą, takie kraje jak: Australia, Chile, Malta, Rumunia, Słowenia i Korea Południowa. Tu pojawia się kwestia wysokości składek. W Polsce na składkę emerytalną oddajemy 19,5% wynagrodzenia, Meksykanie płacą 6,3%, a Australijczycy 9,5% - stąd też niższa stopa zwrotu w tych krajach. Dzieje się tak ze względu na to, że systemy emerytalne owych państw zakładają symboliczną składkę i konieczność samodzielnego odkładania pieniędzy. Podsumowując, najwięcej względem tego, co wpłacają otrzymają z powrotem obywatele Holandii, Danii, Włoch i Austrii. 

Z rankingu wynika, że choć w tych warunkach nie jest to łatwe, to powinniśmy samodzielnie zacząć odkładać pieniądze na emeryturę. Zwłaszcza, że kolejne planowane podwyżki składek ZUS na rok 2020 nie napawają optymizmem.

Podwyżka składek ZUS na rok 2020 - emerytury kobiet drastycznie niższe 

Niepokojącą kwestią jest rosnąca przepaść pomiędzy średnią emeryturą kobiet i mężczyzn, do której przyczyniło się obniżenie wieku emerytalnego kobiet i ich niższe zarobki. Według GUS-u kobiece płace są przeciętnie o 18% niższe niż płace mężczyzn. Ponadto, jeżeli do tego dodamy 5 letnią różnicę w okresie składkowym powiązaną z waloryzacją, to sytuacja zaczyna wyglądać bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że waloryzacja daje największy przyrost kapitału emerytalnego pod koniec kariery zawodowej. Ostatnie 5 lat stażu pracy ma również istotny wpływ na ostateczną wysokość emerytury.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy obliczaniu emerytury jest szacowana długość życia. Działa ona na niekorzyść kobiet w warunkach obniżonego wieku emerytalnego. W wypadku osób, które ukończyły 65 rok życia szacuje się, że będą pobierały świadczenia przez 18 lat, natomiast w wypadku osób, które przeszły na emeryturę w wieku lat 60 zakładany czas to 21 lat.

Podsumowując, w 2019 roku średnie świadczenie emerytalne wypłacane kobietom wyniosło 1681, 26 zł, mężczyźni otrzymują średnio 2710, 61 zł. Szacuje się, że gdyby kobiety przepracowały dodatkowe 5 lat ich emerytura mogłaby być wyższa nawet o 40%. 

Skąd wzięła się podwyżka składek ZUS planowana na 2020 rok? 

Ryczałtowe składki ZUS dla przedsiębiorców wylicza się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  - podstawa składki wynosi 60 % prognozowanej średniej pensji. Sęk tkwi w tym, że rząd ustalił prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2020 na poziomie 5227 zł (w 2019 roku było to 4765 zł).


Ile będzie wynosiła podwyżka składek ZUS?


Jak składki emerytalne rosły na przestrzeni ostatnich 10 lat?

Składki:*

  • 2010 - 839,06 zł
  • 2011 - 890,00 zł
  • 2012 - 981,20 zł
  • 2013 - 1027,00 zł
  • 2014 - 1042,00 zł
  • 2015 - 1095,40 zł
  • 2016 - 1121,50 zł
  • 2017 - 1172,60 zł
  • 2018 - 1232,16 zł
  • 2019 - 1304,01 zł

*suma składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, funduszu Pracy i zdrowotnej - opracowanie własne na podstawie Archiwum składek ZUS - wartości historyczne


Jak obniżyć składkę ZUS? 

Składkę ZUS mogą obniżyć najmniejsi przedsiębiorcy, kiedy ich przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok (2100 - minimalne wynagrodzenie x 30-krotność wynagrodzenia = 63 000 zł).  W tym roku z obniżonej stawki skorzystało niewiele firm, bo 125 tys. Może to być skorelowane z krótkim terminem składania wniosków. 

Zakładającym  działalność gospodarczą  przedsiębiorcom przysługuje preferencyjna składka, która w 2020 roku wyniesie 232,55 zł + składka zdrowotna (na dzień dzisiejszy 342,32 zł).

Podwyżka składki zdrowotnej - podwyżki składek ZUS 2020

Resort finansów nie podał jeszcze wysokości składki zdrowotnej, która również ulegnie zwiększeniu. Obecnie wynosi 342,32 zł, jednakże ostateczna wysokość składki zostanie podana pod koniec stycznia 2020 roku. 

 

źródła: 

chevron-down
Copy link