"Czasoumilacz" bez zgody abonenta wart 40 mln złotych

31 maja 2019
hello world!

Polkomtel bezprawnie pobierał opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, na przykład „Czasoumilacz” czy „Serwis wyświetlacza”. Operator sieci Plus nie miał jednak wyraźnej zgody abonentów na takie płatności. W sumie kara wyniosła 39,4 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus. Stwierdził w niej na przykład, że Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług (patrz tabelka) niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, natomiast potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.

Przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają, aby przedsiębiorca przed podpisaniem umowy uzyskał wyraźną zgodę klienta na każdą dodatkową płatność. W tym przypadku chodzi o opłaty za usługi, które nie były objęte abonamentem. Część z nich miała charakter rozrywkowy, inne natomiast wiązały się np. z bezpieczeństwem. – Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Informacje na temat zlecenia aktywacji tych  usług i opłat za nie znajdowały się w odrębnych od umowy dokumentach, czyli regulaminach promocji. Klient, podpisując umowę, akceptował również treść ogólnego oświadczenia wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Jak wynika z reklamacji, część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za „Czasoumilacz” – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Polkomtel ukarany, wcześniej był T-Mobile

Za każdą z praktyk UOKiK nałożył na Polkomtel karę. W sumie spółka musi zapłacić 39 457 264 zł. To nie jest jednak pierwsza decyzja urzędu w tego typu sprawie. W grudniu 2016 r UOKiK nałożył 15 mln zł kary na T-Mobile Polska (decyzja jest nieprawomocna, bo spółka odwołała się do sądu). – Mam nadzieję, że wskutek działań UOKiK takie praktyki znikną z rynku. Konsumenci muszą mieć zawsze zapewnioną możliwość podjęcia świadomej i swobodnej decyzji, czy chcą korzystać z dodatkowo płatnych usług – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kara to jednak nie wszystko. Po uprawomocnieniu się decyzji Polkomtel musi też zawiadomić o niej konsumentów poprzez opublikowanie jej treści na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić także komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług. Dowiedzą się oni z nich na przykład, że prawomocne decyzje prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są dla sądu wiążące. Będzie to z pewnością pomocne dla tych konsumentów, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie, np. jeśli Polkomtel pobierał od nich opłaty za jedną lub kilka automatycznie aktywowanych dodatkowych usług, a gdy zażądali zwrotu - odrzucił reklamację. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji u operatora.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, bowiem Polkomtel może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Zakwestionowane usługi

UsługaOpisMiesięczna opłata* (zł)
„Czasoumilacz”Możliwość wyboru sygnału, który słyszy osoba oczekująca na połączenie2,02
„Serwis Wyświetlacza”Bezpłatna diagnoza oraz naprawa lub wymiana wyświetlacza4,99
„Ochrona Internetu”Ochrona przed zagrożeniami z sieci, na przykład możliwość blokowania stron nieodpowiednich dla dzieci2,99
„Gdzie Jest Bliski”Możliwość lokalizacji bliskich osób poprzez namierzanie ich karty SIM5
„Usługa transmisji danych do IPLA”Możliwość korzystania z wideo na żądanie w aplikacji IPLA10
„Usługa transmisji danych do HBO GO”Możliwość korzystania z wideo na żądanie w serwisie HBO GO20
„Plus Music News”Dostarczanie biuletynu z nowościami muzycznymi19,99
„Połączenia bez limitu na numery stacjonarne”Możliwość dzwonienia bez ograniczeń na krajowe numery stacjonarne10
„Bezpieczny Internet”Transmisja danych5-20

*po upływie czasu bezpłatnej promocji

Źródło: uokik.gov.pl

chevron-down
Copy link