Posiedzenie plenarne Sejmu. Na stole zmiana ustawy o Policji oraz zniesienie obowiązku szczepień ochronnych

1 października 2018
hello world!

2 października Sejm zbierze się na plenarnym posiedzeniu. Szykują się zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz w ustawie o Policji. Posiedzenie potrwa do 4 października.

Silniejsza Policja

Policjanci, którzy pełnili służbę w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, staną się automatycznie policjantami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (BOA). Pracownicy Policji, którzy dotychczas zatrudnieni byli w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, staną się pracownikami Komendy Głównej Policji. Według autorów projektu zmiana ta ma na celu zapewnienie skutecznych mechanizmów prosperowania jednostek Policji odpowiedzialnych za realizację działań kontrterrorystycznych. Najprawdopodobniej nowo utworzona służba będzie odpowiedzialna za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, a także pomoc w działaniach jednostkom organizacyjnym Policji w warunkach szczególnego zagrożenia. Służba składać się będzie z BOA - Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz pozostałych samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Policjant będzie mógł przekroczyć prawo

W projekcie zawarty jest zapis o możliwości odstąpienia od przestrzegania przepisów, higieny służby i zasad bezpieczeństwa przez policjanta. Policjant służby kontrterrorystycznej może skorzystać z tego prawa jeżeli stwierdzi, że jest możliwość na uratowanie życia ludzkiego lub oddalenie zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Likwidacja obowiązku szczepień ochronnych

Zniesienie obowiązku szczepień ochronnych jest obywatelskim projektem dotyczącym nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W projekcie znajduje się również zapis o obowiązku szczepień ochronnych jedynie w sytuacji nałożenia takiego obowiązku przez odpowiednią instytucję w drodze decyzji lub po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Specjalista ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych, Grzegorz Ciura uważa projekt za kontrowersyjny. Zauważa, że proponowana zmiana jest radykalna oraz, że projektodawca nie zawarł w dokumencie skutków zdrowotnych tej zmiany. Uważa również, że powoływanie się na takie same rozwiązania w różnych państwach nie stanowi punktu odniesienia, ponieważ w wymienionych przykładach procent szczepień mimo braku przymusu jest wysoki. Nie przedstawiono w projekcie o ile zmniejszyłby się odsetek osób szczepiących się w przypadku wprowadzenia tych zmian. Grzegorz Ciura zauważa, że uszczegółowienie obowiązków lekarza, który przeprowadza badania kwalifikacyjne przed szczepieniem ulepszyłoby system obowiązkowych szczepień ochronnych.

chevron-down
Copy link