Prawo do lokalu, a fakt zameldowania

O prawie przebywania w danym lokalu nie decyduje samo zameldowanie. Potrzebne jest również posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu.

26 września 2017 roku WSA w Krakowie (III SA/Kr 799/17) zajął się skargą na decyzje Wojewody z 18 lutego 2016 roku. Sprawa dotyczyła wymeldowania z miejsca pobytu stałego kobiety wraz z dziećmi oraz przekazania lokalu w ręce właściciela. W uzasadnieniu faktycznym można przeczytać, że: zdaniem strony odwołującej się zaskarżona decyzja jest krzywdząca oraz niezrozumiała i czyni ją wraz z dziećmi osobami bezdomnymi.

Sprawa trafia do WSA

WSA dokonał analizy całości materiału dowodowego, który został zebrany przez organ pierwszej instancji. Według WSA w danej sprawie opuszczenie miejsca pobytu stałego nastąpiło zgodnie z prawem (art. 35 ustawy o ewidencji ludności), ponieważ było ono dobrowolne i trwałe.

Sąd Rejonowy 13 października 2014 roku nakazał kobiecie wydanie lokalu właścicielowi. Zostało to  wykonane 11 sierpnia 2015 roku, w drodze egzekucji komorniczej. W dalszej części wyroku WSA można znaleźć informację, że eksmitowana nie kwestionowała decyzji, a jedynie wystosowała prośbę o przyznanie jej i dzieciom prawa do mieszkania socjalnego. Jednakże 18 lutego 2016 roku zaskarżyła decyzję wojewody z 18 lutego 2016 roku.  Strona zaskarżona wniosła o oddalenie jej w całości.

Skarga oddalona

WSA oddalił skargę kobiety. W opinii WSA decyzja Sądu Rejonowego nie naruszyła procedury administracyjnej i prawa materialnego w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego.

Argumentacja decyzji polegała na wyjaśnieniu, że zameldowanie i wymeldowanie z miejsca stałego pobytu ma jedynie charakter ewidencyjny i rejestrowy. Nie powoduje zatem uzyskania przez daną osobę zameldowaną prawa do lokalu mieszkalnego. W dalszej części uzasadnienia czytamy, że: na skutek posiadania prawa do lokalu (np. prawa własności, najmu, użyczenia, itp.) dana osoba może być zameldowana w tym lokalu, o ile oczywiście w nim przebywa z zamiarem stałego pobytu.