Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą sędziów TK

Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa reguluje tak istotne zagadnienia jak np. kwalifikacje, które musi posiadać kandydat na stanowisko sędziego TK.

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres oraz zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK. Ustawa ta określa również jego prawa i obowiązki (także w stanie spoczynku), zasady dotyczące immunitetu i nietykalności osobistej, jak i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK.

Pora na zmiany

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta z piątku 13 października, nowelizacja zmienia przepisy dotyczące praw oraz obowiązków sędziów TK. Warto wspomnieć, że przepisy te odsyłają do regulacji dotyczącej praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego. Sąd uzasadnił swoje stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia zmian. Aktualne przepisy odwołują się do analogicznych z ustawy o Sądzie Najwyższym w niewystarczającym zakresie.

Okazuje się, że to nie koniec zmian. Zmienią się również zasady dotyczące świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK. Nowe zasady będą również obowiązywać w przypadku bliskich  sędziów TK, którzy znajdują się w stanie spoczynku.

Kwalifikacje sędziego TK sprecyzowane

W nowelizacji sprecyzowano także wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK kwalifikacje. Jak możemy przeczytać w opublikowanym komunikacie: ustawa zmienia regulację określającą wymagania, jakie spełniać ma kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dodając – jako warunek objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego – również spełnienie wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązująca ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowi jedynie o spełnieniu wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

Vacatio legis tej ustawy wynosi 14 dni.