Prezydent powołał prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

29 października 2018
/

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Dariusza Czajkowskiego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędzia Czajkowski będzie pełnił swoje obowiązki do momentu wyboru stałego prezesa izby.

Sędzia Dariusz Czajkowski ma 55 lat, w 1986 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W początkowych latach swojej kariery pracował jako prokurator, jednakże po kilku latach pracy powołano go na stanowisko sędziego. Orzekał m.in. w wydziale karnym Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce oraz Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Ponadto sędzia, pracuje jako dydaktyk w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 10 października 2018 roku został powołany do pełnienia stanowiska sędziego SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Zadania nowej izby

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmie się przede wszystkim rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych. Ponadto do zadań nowej izby będzie należało orzekanie w sprawach dotyczących protestów wyborczych oraz protestów przeciwko ważności wyborów i referendum, rozpatrywanie spraw z zakresu prawa publicznego (min. spraw z zakresu ochrony konkurencji, telekomunikacji czy też transportu kolejowego). Nowa izba Sądu Najwyższego zajmie się również sprawami w których strona złożyła odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz rozpatrywaniem skarg na przewlekłość postępowania przed sądami powszechnymi, wojskowymi oraz SN.