300 zł na wyprawkę dla ucznia - Program "Dobry start" 2020

1 lipca 2020
hello world!

Dzisiaj ponownie startuje program "Dobry start". Oznacza to, że od 1 lipca można już ubiegać się o jednorazowe wsparcie pieniężne na tegoroczną wyprawkę szkolną. 

Czym jest Program "Dobry start"?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swój projekt określa jako komponent kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd. Jedną z najważniejszych cech programu jest natomiast jego dostępność, bez względu na dochód rodziców. Zgodnie z zapowiedziami program objął również dzieci wychowywane przez opiekunów prawnych niebędących rodzicami biologicznymi. Dzięki temu uprawnionymi do składania wniosków o to świadczenie są: matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Celem projektu jest "wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny".

Kto otrzyma wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każdy uczeń, który nie ukończył 20. roku życia. Jedynym warunkiem jest uczenie się w szkole. Zgodnie z przepisami rozporządzenia za szkołę uważa się:

  • szkołę podstawową;
  • dotychczasowe gimnazjum;
  • szkołę ponadpodstawową;
  • dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych;
  • szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii;
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy;
  • specjalny ośrodek wychowawczy;
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie "Dobry start" może zostać złożony zarówno online, jak i w formie tradycyjnej. Wybierając pierwszą opcję, wystarczy wypełnienie formularza na portalu informacyjno-usługowym Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Wniosek można również złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS. Lista banków uczestniczących w programie znajduje się na stronie ministerstwa (www.gov.pl/web/rodzina).

Jeżeli wolimy jednak złożyć wniosek w formie tradycyjnej, to dokument powinien zostać przekazany w odpowiedniej placówce. Instytucje, do których należy kierować wnioski, są identyczne z tymi, które obecnie realizują obsługę programu 500 plus. Są nimi gminy, ośrodki pomocy społecznej, a także inne centra świadczeń, które są właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica. Możliwe jest także wysłanie wniosku drogą pocztową.

Terminy składania wniosków

Wnioski online można składać już teraz. Natomiast na złożenie wniosku papierowego trzeba jeszcze poczekać do 1 sierpnia. Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia przepadnie. Ministerstwo podkreśla, że im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Źródło: www.gov.pl

chevron-down
Copy link