Program "Moja Woda" wystartował. Kto może otrzymać dotacje?

2 lipca 2020
hello world!

Wystartował program "Moja Woda". Od wczoraj można składać wnioski o dotację na instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe. Wsparcie wynosi maksymalnie 5 tys. złotych.

Kwotę tę można przeznaczyć na budowę np. oczek wodnych, przewodów odprowadzających wody opadowe, podziemnych lub naziemnych zbiorników retencyjnych, instalacji rozsączającej lub elementów do nawadniania i wykorzystywania zatrzymanej wody. Z programu "Moja Woda" skorzysta nawet 20 tys. gospodarstw domowych.

Program "Moja Woda" - kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym. Należy pamiętać o tym, że jedna nieruchomość może otrzymać tylko jedno dofinansowanie. Zatem jeśli wniosek złoży jeden ze współwłaścicieli, dofinansowanie nie przysługuje pozostałym współwłaścicielom.

Program "Moja Woda" - gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do jednego z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór rozpoczął się 1 lipca 2020 roku. Prowadzony jest w tzw. trybie ciągłym. Oznacza to, że wniosek można złożyć w dowolnym momencie przez cały czas trwania programu. Podpisywanie umów zaplanowano do końca czerwca 2024 roku, a wydatkowanie środków –  do końca 2024 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Środki przeznaczyć można na zakup, montaż, budowę lub uruchomienie instalacji, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może pokrywać się z innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wnioskiem złożonym w ramach programu "Moja Woda" lub w ramach innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  • dofinansowania nie można udzielić na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
  • dofinansowania można udzielić beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;
  • realizacja przedsięwzięcia musi odpowiadać przepisom prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku polskim;
  • okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;
  • w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy musi zachować całość dokumentacji związanej z projektem; musi też eksploatować instalację zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto kwota dofinansowania, czyli 5 tys. zł, może stanowić maksymalnie 80% wartości całej inwestycji.

chevron-down
Copy link