Projekt ustawy o ochronie danych osobowych gotowy, zmieni 40 ustaw

14 lutego 2018
hello world!

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) i zawiera zmiany w 40 ustawach.

Szerokie konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu trwały od 14 września 2017 r. W toku konsultacji społecznych, trwających do 13 października 2017 r., opinie do ustawy zgłosiło łącznie ponad 110 organizacji i obywateli, przedstawiając ponad 700 stron uwag.

Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, projekt spotkał się z dobrym odbiorem opiniujących. Liczba zgłoszonych uwag świadczy o wspólnej trosce o jakość ostatecznego kształtu ustawy. Stanowisko Ministra Cyfryzacji wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostało szczegółowo omówione na konferencji. Odbyła się ona w Sali Kolumnowej Sejmu RP 15 stycznia 2018 r.

Po ogłoszeniu terminu i miejsca Konferencji udział w niej potwierdziło ponad 400 osób, a ostatecznie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób. Zainteresowani mogli także śledzić przebieg debaty w relacji na żywo, której nagranie nadal dostępne jest na portalu sejmowym.

Ministerstwo Cyfryzacji odniosło się do wszystkich zgłoszonych uwag oraz zastrzeżeń. - Wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w pracę nad tym projektem, uprzejmie dziękujemy!  - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Nowy organ, zmiana 40 ustaw

Projekt ustawy ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych. Będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Reguluje także warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Projekt zawiera ponadto propozycję zmian ponad 40 ustaw sektorowych. Zmiany co do zasady pełnią rolę techniczno-legislacyjną.

Unijne rozporządzenie wchodzi w życie już 25 maja b.r., tymczasem świadomość przedsiębiorców dotycząca RODO wciąż jest niewielka. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić, są poważne, a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar. Według badania firmy Dell, ponad 80 proc. ankietowanych przedstawicieli firm nic nie wie na temat nowego unijnego rozporządzenia lub ma o nim szczątkową wiedzę. Zaledwie 3 proc. osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że ich firma ma stosowny plan wprowadzenia RODO.

chevron-down
Copy link