Projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy

23 kwietnia 2021
hello world!

Coraz więcej wiadomo o tym, jak mają wyglądać szczepienia w zakładach pracy. Obecnie trwają rządowe konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców celem wypracowania konkretnych procedur, w tym m.in. sposobu zgłaszania pracowników i zamawiania szczepionek do miejsc pracy. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przesłał do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w miejscach pracy. Jakie założenia zawierają zaproponowane przez rząd wytyczne?

Szczepienia w miejscach pracy 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk oraz wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin przedstawili członkom Rady Dialogu Społecznego do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy. Pracodawcy swoje opinie mają zgłaszać do poniedziałku 19 kwietnia, do godziny 16:00. Podstawowym założeniem projektu jest to, aby proces szczepień w firmach był możliwie jak najprostszy i powszechnie dostępny. Kwestie organizacyjne punktów szczepień mają spoczywać na pracodawcach. Według wstępnych ustaleń, jeżeli przedsiębiorca zgłosi 500 osób gotowych do szczepienia, do ustalenia pozostanie tylko termin i miejsce, gdzie będą dostarczone szczepionki dla firmy. Akcja szczepień dotyczyć ma wszystkich pracowników, bez podziału na ich roczniki. Ma także objąć współpracowników firm oraz zatrudnionych legalnie cudzoziemców. Rząd zakłada, że jeżeli producenci wywiążą się ze swoich deklaracji, co do ilości dostarczonych szczepionek do Polski, to w połowie maja realne jest rozpoczęcie szczepień w punktach pracy.

Przeczytaj również: Zmiany w planie szczepień na COVID-19

Projekt wytycznych

Jednak zgodnie z zaproponowanymi przez rząd wytycznymi tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty. Co więcej, za organizację szczepień, w tym kalendarz, będzie odpowiadał podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym pracodawca podpisze umowę. Zgodnie z projektem zakład pracy odpowiada za:

 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia,
 • nawiązanie współpracy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL) lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia,
 • zgłoszenie do NFZ wybranego do realizacji szczepień PWDL,
 • pokrycie dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień inne koszty organizacyjne).

Z kolei PWDL ma odpowiadać za ułożenie kalendarza szczepień, a także organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.:

 • wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
 • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w elektronicznym Systemie Dystrybucji Szczepionek,
 • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
 • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwotnym terminie,
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Przeczytaj również: Odpowiedzialność za skutki uboczne szczepionek

Kto będzie mógł zaszczepić się w zakładzie pracy?

Projekt wytycznych w kwestii szczepień w zakładach pracy zakłada brak ograniczeń dotyczących roczników osób, które będą szczepione oraz ograniczeń dotyczących współpracowników firm. Forma zatrudnienia pracownika również pozostaje bez znaczenia. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że adresatem programu są wyłącznie zakłady pracy zatrudniające powyżej 500 pracowników. Do tej liczby wliczani są wszyscy pracownicy danej grupy kapitałowej oraz podwykonawcy. Założenie to stanowi istotne ograniczenie w odniesieniu do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy nie osiągają limitu 500 pracowników. Dlatego też Północna Izba Gospodarcza wysłała apel do premiera Mateusza Morawieckiego o zmniejszenie limitu pracowników.

Kiedy szczepienia w miejscach pracy?

Tak jak zapowiedział już wcześniej Michał Dworczyk, szczepienia w zakładach pracy będą możliwe dopiero wtedy, gdy do Polski dotrze więcej szczepionek. Wstępnie planowany termin to najwcześniej połowa maja.

chevron-down
Copy link