Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie autostrady A2

Na polecenie Prokuratora Generalnego Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo dotyczące budowy oraz eksploatacji autostrady A2 przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. Jest to skutek analizy materiałów dotyczących procesu budowy i wykorzystania I i II Odcinka Autostrady A2 dokonanej w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Śledztwo będzie prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za zawarcie umów  na budowę i eksploatację I i II Odcinka Autostrady A2 między Ministrem Infrastruktury a spółką Autostrada Wielkopolska S.A. Według Prokuratory działali oni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska S.A. W wyniku tych działań w nienależyty sposób zabezpieczone zostały interesy ekonomiczne i prawne Polski  oraz obywateli. Jak zaznacza Prokuratura w nieprawidłowy sposób sprawowany był także nadzór nad realizacją zawartych umów.

Nadużycie uprawnień

W tym przypadku sprawa dotyczy o przestępstwa z art. 231 par. 2 kodeksu karnego – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Taki czyn jest zagrożony karą od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Autostrada A2 zwana także autostradą „Wolności” przebiega wszerz Polski od granicy z Niemcami przez Poznań, Łódź do Warszawy. W planach jest dociągnięcie drogi do granicy z Białorusią. Krytycy autostrady zwracają uwagę także na wysokie koszty jakie ponoszą kierowcy na drodze. Koszt przejazdu z Warszawy do przejścia granicznego w Świecku z Niemcami wynosi około 90 złotych.