Przeszukanie UOKiK w Fellowes Polska

UOKiK przeszukał siedzibę Fellowes Polska – przedsiębiorcy sprzedającego sprzęt biurowy. Miało to związek z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w którym urząd sprawdza, czy na tym rynku nie doszło do zmowy. To już kolejne przeszukanie w tym roku.

Pod koniec marca urząd przeszukał siedzibę Fellowes Polska, przedsiębiorcy zajmującego się wprowadzaniem na polski rynek urządzeń biurowych. Przeszukanie miało związek z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w którym urząd sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku niszczarek.

 – Stale monitorujemy różne sektory i analizujemy dostępne informacje. Postępowanie wyjaśniające wszczęliśmy, ponieważ zainteresowały nas ceny odsprzedaży hurtowej i detalicznej różnych typów niszczarek jednej marki. Mamy podejrzenia, że mogło dojść do porozumienia pionowego, polegającego na ujednolicaniu cen odsprzedaży. Obawiamy się, że dystrybutor niezgodnie z prawem narzucał ceny hurtowe i detaliczne swoim kontrahentom. Takie praktyki zawsze mają negatywny wpływ na konkurencję, jednocześnie odczuwalne są silnie przez portfele konsumentów  – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Jednym z dowodów jest „Umowa o współpracy handlowej”, którą podpisywała spółka Fellowes Polska z kontrahentami. Zawierała ona bowiem postanowienie stanowiące, że sprzedaż niszczarek po określonych cenach lub nieprzestrzeganie polityki handlowej przedsiębiorcy będzie skutkowało niewypłaceniem wypracowanych przez kontrahentów rabatów. Sugerowało to więc, że przedsiębiorca dyscyplinuje swoich kontrahentów.

Zebrany podczas przeszukania materiał w formie elektronicznej i papierowej UOKiK będzie szczegółowo analizował. Urząd podejmie decyzję, czy i komu może postawić konkretne zarzuty.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie, które urząd stosuje w sytuacjach, kiedy podejrzewa, że dany podmiot posiada istotne dowody. Prowadzone jest wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu i najczęściej w asyście policji. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić przeszukujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Postępowanie wyjaśniające jest pierwszym etapem działań UOKiK. Prowadzi się je w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom.

Program łagodzenia kar (leniency) – daje przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu szansę uniknięcia kary pieniężnej lub jej obniżenia. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy zainteresowani programem łagodzenia kar powinni skontaktować się z urzędem. Pod specjalnym numerem telefonu 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe.

Jeżeli wiesz o niedozwolonym porozumieniu, zawiadom UOKiK. Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Skontaktuj się z urzędem pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub adresem sygnalista@uokik.gov.pl. Wszystkie dane na temat programu dla sygnalistów znajdują się na stronie konkurencja.uokik.gov.pl.

Źródło: uokik.gov.pl