Publikacja zdjęć członków rodziny - wyrok sądu

22 czerwca 2020
hello world!

Za sprawą holenderskiego sądu dokonał się precedens, który rozszerza interpretację RODO w sferze mediów społecznościowych. Rozstrzygnięcie dotyczyło publikacji zdjęć na Facebooku. Sąd  orzekł, że publikacja zdjęć członków rodziny na Facebooku nie jest czynnością o czysto domowym lub osobistym charakterze. Oznacza to, że można żądać usunięcia takiej fotografii. W dodatku pod groźbą wysokiej kary.

Publikacja zdjęć członków rodziny - spór o zdjęcia małoletnich dzieci

Wszystko zaczęło się od wezwań matki do usunięcia przez babcię zdjęć małoletnich wnuków z portali Facebook i Pinterest. Wezwanie powtarzała klika razy, włączając w to policję oraz prawnika. Swoje żądania motywowała faktem, iż nie chce, aby zdjęcia jej nieletnich dzieci były pokazywane w mediach społecznościowych, bo to narusza ich prywatność. Nie przyniosły one jednak skutku. Sprawa trafiła więc do sądu.

Babcia przekonywała sąd, że usunęła zdjęcia dwójki dzieci. Pozostawiła jedynie jedno zdjęcie przedstawiające najstarsze dziecko, z którym była szczególnie związana. Ono wraz z rodzicami przez siedem lat mieszkało wspólnie z babcią i dziadkiem. Okazało się jednak, że na Printereście, którego dawno nie używała, są też zdjęcia pozostałych dzieci. Sąd zdecydował się zatem zbadać tę sprawę.

Orzeczenie holenderskiego sądu

Sąd uznał, że babcia musi usunąć zdjęcia, ponieważ naruszyła zasady RODO. U uzasadnieniu wyroku można przeczytać, że przedmiot sprawy nie wlicza się w działalność opisaną w art. 2 ust. 2 lit. c RODO. Uznano zatem, że udostępnienie przez babcię tych zdjęć nie było działalnością o czysto osobistym lub domowym charakterze. Ponadto sąd wykazał jeszcze jedną ważną okoliczność sprawy. Dzieci znajdujące się na fotografiach były nieletnie, jeszcze przed ukończeniem 16 r.ż. Publikowanie ich zdjęć wymagałoby zatem zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, a powódka takiej zgody nie wyraziła. Co więcej, zgody nie wyraziły także dzieci. W związku z tym sąd nakazał babci usunięcie zdjęć w ciągu 10 dni od daty wyroku. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiała zapłacić 50 euro kary za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 1000 euro.

RODO a media społecznościowe

Powyższy wyrok oraz stwierdzenie w nim, że publikacja zdjęć członków rodziny na osobistym koncie na portalu społecznościowych nie jest czynnością o osobistym lub domowym charakterze jest w pewnym stopniu rewolucyjne. Do tej pory tysiące użytkowników social mediów publikowało różne zdjęcia bez zgody osób znajdujących się na zdjęciach. Z motywu 18 preambuły RODO wynika, że działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Do tej pory uznawano, że postowanie w mediach społecznościowych zalicza się do tej właśnie kategorii. Argumentuje się też, że przecież konta są prywatne i mają do nich dostęp tylko określone osoby. Niestety, wstawianie do sieci zdjęć osób trzecich nie jest użytkiem osobistym i może nieść za sobą wiele konsekwencji. Wizerunek tych osób może bowiem zostać łatwo odszukany w wyszukiwarkach i wykorzystywany przez inne osoby.

Wpływ orzeczenia na polskie sądy

Czy polski wymiar sprawiedliwości zacznie orzekać w tego typu sprawach podobnie jak holenderski sąd? Czy czekają nas masowe pozwy od osób, które nie chcą już znajdować się na opublikowanych przez nas w sieci zdjęciach? Istnieją przesłanki co do tego, aby na te pytania odpowiedzieć twierdząco. Zasady ochrony danych osobowych są wspólne dla krajów Unii Europejskiej, dlatego sędziowie w Polsce mogą się sugerować rozstrzygnięciami w innych krajach. Jakiś czas temu Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Facebook wraz z właścicielem prowadzonego na nim fanpage'a ponoszą wspólną odpowiedzialność za gromadzone dane osobowe. Kolejnym krokiem może być uregulowanie zasad korzystania z kont prywatnych. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami, warto zawsze pytać o zgodę przed publikacją zdjęcia ze znajomym. Co więcej, bezpieczniej jest też je usunąć, gdy jesteśmy o to proszeni.

Źródło: Prawo.pl

chevron-down
Copy link