Długo wyczekiwany raport i niepokojące odkrycie KNF

12 czerwca 2018
hello world!

Długo wyczekiwany, nareszcie opublikowany... Raport roczny GetBack S.A. ujrzał światło dzienne. Ale czy zachwyca? Niekoniecznie...

Po kolejnych przesunięciach terminu, GetBack S.A. 29 maja wreszcie publikuje swoje sprawozdanie finansowe za rok 2017. Sam fakt, że raport został opublikowany w środku nocy, budzi wiele wątpliwości.  Dodatkowo nie został on sporządzony i sprawdzony przez żadną firmą audytorską, ponieważ autorami tego raportu są specjaliści GetBack S.A.

Raport GetBack S.A. - na ile wiarygodny?

Z raportu dowiadujemy się o potężnej stracie w kwocie aż 1,33 mld złotych. Jednak rzetelność specjalistów GetBack S.A., którzy do tej kwoty w swych wyliczeniach doszli, jest co najmniej wątpliwa. Na podstawie sprawozdań z trzech poprzednich kwartałów 2017 roku, dostępnych już od dłuższego czasu na stronie internetowej Spółki, można dopatrzeć się niejasności i niezgodności w raporcie rocznym. Wskazuje to na bardzo małą wiarygodność raportu GetBack S.A. Jednak to nie koniec…

Komunikat KNF

Jednocześnie na nieprawidłowe działanie Zarządu i Rady Nadzorczej zwraca uwagę Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie opublikowanym po posiedzeniu z dnia 26 maja br. Wskazuje ona, że członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywali czynności mających na celu uniknięcie przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które to narzucają jednocześnie obowiązek ich wykonania. Ów obowiązek oznaczałby obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego Spółki jak i całej grupy kapitałowej. Czynności osób z kierownictwa Spółki polegały na sprzedaży portfeli wierzytelności z tej samej grupy kapitałowej podmiotom spoza grupy. Skutkowało to „zatuszowaniem” strat wynikających z wyceny bilansowej sprzedanych portfeli wierzytelności, w których to miejsce pojawiały się zyski ze sprzedaży tychże portfeli.

Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z poważnymi naruszeniami prawa ze strony osób zarządzających GetBack S.A.

chevron-down
Copy link