Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

11 lutego 2019
hello world!

Po kupieniu auta należy je zarejestrować. Taką samą procedurę musimy przejść, gdy nabyliśmy samochód zabytkowy. Jakie dokumenty należy złożyć? Jaką opłatę trzeba ponieść?

Rejestracja pojazdu zabytkowego w praktyce

Kto może zarejestrować pojazd zabytkowy?

Pojazd zabytkowy może zarejestrować:

 • właściciel pojazdu (jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji),
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) (jeśli pojazd jest własnością firmy),
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd zabytkowy?

Masz na to 30 dni od kupna albo sprowadzenia pojazdu zabytkowego do Polski.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty - listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty - szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty dotyczące rejestracji pojazdu zabytkowego możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Rejestracja zabytkowego pojazdu - koszty

Gdzie można zarejestrować pojazd zabytkowy?

Rejestracji pojazdu zabytkowego możesz dokonać w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to urząd:

 • starostwa powiatowego,
 • miasta - jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • dzielnicy - jeśli mieszkasz w Warszawie.

Jakie są koszty rejestracji pojazdu zabytkowego?

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł - opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 100 zł - do samochodów zabytkowych,
  • 50 zł - do motocykli zabytkowych,
  • 30 zł - motorowerowe<

Pamiętaj, że nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych zabytkowego pojazdu ani za nie płacić, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować.

 • 50 gr - opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Wszystkich opłat należy dokonać przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu.

Co przygotować?

 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu zabytkowego. Jeśli jakaś osoba albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd, dostarcz dokument, który to potwierdzi,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu zabytkowego. Jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony - wystarczy twoje pisemne oświadczenie, w którym napiszesz, że pojazd nie ma tablic albo że tablice rejestracyjne trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony. Składając oświadczenie, zapewniasz, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) - dokumenty dotyczące akcyzy - jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dowód odprawy celnej przywozowej - jeśli pojazd sprowadzono z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • zaświadczenie z badania, które potwierdzi zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu ze stacji kontroli pojazdów,
 • dowód rejestracyjny - jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany. Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego - wystarczy twoje oświadczenie, w którym napiszesz, że pojazd nie ma dowodu rejestracyjnego,
 • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest zabytkowy - JEDEN z poniższych:
  • kopia decyzji wpisania pojazdu do rejestru zabytków. Kopia musi być uwierzytelniona przez urząd odpowiedzialny za rejestr zabytków albo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest wpisany do inwentarza muzealiów.

Pojazd zabytkowy - jak zarejestrować?

Na czym polega rejestracja pojazdu zabytkowego i jaki jest termin realizacji

Rejestracja pojazdu zabytkowego - rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu.

Właściwa rejestracja pojazdu zabytkowego

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd zabytkowy na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd zarejestrowano już na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie dostarczysz wszystkich dokumentów albo dostarczysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Źródło: obywatel.gov.pl

chevron-down
Copy link