Rozbicie szyby w samochodzie - kiedy prawo na to pozwala?

10 czerwca 2019
hello world!

Wczoraj wieczór myślałem o ratowaniu świata (...) Dziś rano o ratowaniu ludzkości. Ale cóż, trzeba mierzyć siły na zamiary. I ratować to, co można...

Andrzej Sapkowski - Narrenturm


Od kilku dni mamy do czynienia ze wzmożoną falą upałów. Policja apeluje, żeby podczas tego czasu nie pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest to tzw. dłuższa chwila, czy też jedynie "chwilka". Niestety takie sytuacje się zdarzały i zdarzać się będą. Jak więc reagować, gdy ujrzymy uwięzioną osobę lub zwierzę w rozgrzanym wnętrzu pojazdu? Czy rozbicie szyby w samochodzie zawsze jest dobrym pomysłem?

W bardzo upalne dni, kiedy termometr pokazuje ok 30°C samochód staje się mobilnym piekarnikiem, w którym wszystko co żywe zaczyna gotować się w temperaturze 60°C. Dla pozostawionego dziecka lub zwierzęcia jest to istna męczarnia. Czasem może wystarczyć pół godziny, by nie udało się wyratować uwięzionego pasażera. Z tego powodu, kiedy widzimy taką sytuację powinniśmy natychmiast reagować. Im sprawniej będziemy działać, tym większa szansa uratowania potrzebującej istoty. Tylko co możemy zrobić?

Rozbicie szyby w samochodzie? - najpierw sprawdź, czy to konieczne!


Nie wybijaj szyby! Działa klimatyzacja. Pieski w środku mają się dobrze.

Treść naklejki samochodowej


Zanim zdecydujesz się na bohaterski czyn zastanów się, czy jest to konieczne. Warto ocenić sytuację, ponieważ z człowieka ratującego życie możesz zmieć się w osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa. Wtedy nie unikniesz odpowiedzialności za zniszczenie cudzego mienia.

Warto poinformować odpowiednie służby dzwoniąc pod nr 112 lub do straży miejskiej. Może zdarzyć się również tak, że w okolicy odpowiedni patrol będzie prowadził obchód. Wtedy służby bardzo szybko zareagują i zdejmą z ciebie ciężar podjęcia decyzji. Zwróć również uwagę, czy właściciel nie znajduje się w pobliskim sklepie lub niedaleko auta. Szybę można stłuc jedynie w ostateczności. W języku prawniczym jest to tzw. stan wyższej konieczności. W każdym innym przypadku właściciel będzie mógł ubiegać się od Ciebie uiszczenia stosownego odszkodowania, np. za wybitą szybę, uszkodzony lakier, zniszczenie tapicerki.


§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 288 - ustawa Kodeks karny


Przed przystąpieniem do ratowania czyjegoś życia upewnij się, że właśnie to robisz. Auto może przecież stać w cieniu, jak również posiadać szyby, które izolują wnętrze przed dopływem nadmiernej temperatury, lub też pojazd będzie wyposażony w klimatyzację działającą również przy wyłączonym silniku.

Kiedy rozbicie szyby w samochodzie jest legalne?


Czasami, ratując kogoś innego, ratujesz też trochę samego siebie. Kochając kogoś innego i nie oczekując niczego w zamian, uczymy się kochać siebie. Może to ten zwykły akt działania na innych sprawia, że czujemy się lepiej we własnej skórze.

Tarryn Fisher – Margo


W sytuacji, kiedy widzimy jak dziecko lub zwierzę ma płytki oddech, znajduje się w letargu i nie reaguje na pukanie w szybę należy działać natychmiast. Rozbicie szyby w samochodzie nie stanowi przestępstwa, kiedy działamy w celu ratowania życia. Warto znaleźć również świadków, którzy w razie konfliktu z właścicielem pojazdu zaświadczą na naszą korzyść. Zaleca się także nagrywanie całej akcji przy pomocy smartfona.

rozbicie szyby w samochodzie, Rozbicie szyby w samochodzie - kiedy prawo na to pozwala?


§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

art. 26 - ustawa Kodeks karny


Pies w rozgrzanym samochodzie - jaka kara?

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zakazane jest znęcanie się nad zwierzętami poprzez świadome zadawanie im bólu. W akcie prawnym podkreśla się, że do takich zachowań należy także transport zwierząt w sposób powodujący u nich zbędne cierpienie i stres. Zostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie nie może być uznane za nic innego jak za rodzaj znęcania się, który może także doprowadzić do jego śmierci.


1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

art. 35 - ustawa o ochronie zwierząt


Dziecko w rozgrzanym samochodzie - jaka kara?

Kodeks karny podkreśla, że znęcanie się nad człowiekiem, zarówno psychicznie jak i fizycznie stanowi przestępstwo. Jako znęcanie należy rozumieć zadawanie razów, bicie lub też sprawianie innego rodzaju bólu fizycznego. Ponadto do znęcania się należy zaliczyć wszelkie przykrości moralne (jednorazowe i systematyczne), a także te polegające na zaniedbaniu (np. odmówienie pożywienie, pozostawienie w stanie ryzyka utraty zdrowia lub życia). Innymi słowy, każde postępowanie, które jest nacechowane zamiarem krzywdzenia fizycznego lub moralnego, w odpowiednich warunkach można uznać za przejaw znęcania się.


§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy

art. 207 - ustawa Kodeks karny


 

chevron-down
Copy link