Trzymasz rzeczy na korytarzu w bloku? Wspólnota może je usunąć!

10 czerwca 2019
hello world!

W jednym z artykułów pisaliśmy, co grozi za przechowywanie dużych gabarytowo przedmiotów na klatce schodowej w bloku z punktu widzenia prawa karnego. Na sprawę warto jednak spojrzeć również od strony cywilistycznej, związanej z prawem własności rzeczy. Szczególnie, że na ten temat w precedensowym orzeczeniu wypowiedział się niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Grzywna za zostawianie rzeczy na korytarzu nie załatwia problemu

Powtarzając za poprzednim artykułem, kara grzywny, a nawet aresztu, grozi za przechowywanie rzeczy na ciągach ewakuacyjnych. W praktyce chodzi tutaj o klatki schodowe i korytarze w blokach czy drogi dojazdowe w garażach podziemnych. Powyższe wynika z art. 82 kodeksu wykroczeń, który został uchwalony w celu eliminacji zagrożeń związanych z utrudnianiem akcji ratowniczych. Zastawione dużymi przedmiotami części wspólne nieruchomości mogą okazać się za wąskie dla strażaków, którzy będą biegli z pomocą ofiarom pożaru. Porozstawiane rzeczy na korytarzu, takie jak kartony czy pudła są też łatwopalne, co może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia.

Problem w tym, że nałożenie na niesubordynowanego mieszkańca kary grzywny czy nawet aresztu nie zawsze doprowadzi do pożądanego przez ustawodawcę skutku – udrożnienia ciągu komunikacyjnego. Właściciel rzeczy może przecież zignorować nałożoną karę i dalej bezprawnie zajmować korytarz. W wielu przypadkach niemożliwe może być nawet samo nałożenie sankcji karnej. Czasami bowiem trudno ustalić, do kogo należy wystawiony na korytarz przedmiot.

Czy można przechowywać rzeczy w korytarzu w bloku

Usunięcie rzeczy z korytarza nie jest takie proste

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji zdaje się być po prostu usunięcie nadmiarowych rzeczy z dróg ewakuacyjnych. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste. Kwestia ta była już wyjaśniana w artykule dotyczącym holowania pojazdów z terenów prywatnych. Podejście cywilistów jest takie, że prawo własności powinno być bezwzględnie chronione. Oznacza to, że zabranie przedmiotów i wywiezienie ich do magazynu może stanowić zbytnią ingerencję w uprawnienia ich właściciela. Nie można przecież tak po prostu odebrać komuś jego rzeczy.

Z takiego założenia wychodzą najczęściej wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ich decydenci boją się, że właściciel rzeczy zagradzającej przejście wytoczy im sprawę odszkodowawczą albo zawiadomi policję o możliwości popełnienia przestępstwa kradzieży. W wielu przypadkach zarządcy odmawiają usunięcia rzeczy z drogi ewakuacyjnej. Dzieje się tak nawet mimo nałożenia na nich przez straż pożarną kary oraz stosownych zobowiązań za ignorowanie przepisów przeciwpożarowych.

WSA po stronie zdrowego rozsądku

Tak właśnie było w sprawie rozpatrywanej przez WSA w Gliwicach. Spór trafił do sądu w związku z tym, że wspólnota mieszkaniowa odmówiła udrożnienia korytarza, mimo stosownego zarządzenia funkcjonariuszy straży pożarnej. Administrator nieruchomości wspólnej budynku wskazywał bowiem, że nie jest uprawniony do usuwania przedmiotów stanowiących cudzą własność. Nie można go zatem zmusić do czynienia czegoś, na co nie pozwala mu prawo.

Sąd zachował jednak zdroworozsądkowe podejście i przedłożył bezpieczeństwo pożarnicze ponad prawo własności. Sprawa zakończyła się korzystnie dla funkcjonariuszy. W uzasadnieniu wskazano, że spółdzielnia oraz wspólnota mieszkaniowa mają prawo usunąć bez zgody właściciela rzecz zagradzającą drogę pożarową i złożyć ją w odpowiednim magazynie bez narażania się na konieczność zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Mieszkańcy robiący sobie z korytarzy dodatkowe komórki lokatorskie powinni mieć się na baczności. Trzeba pamiętać, że zakaz tamowania dróg ewakuacyjnych dotyczy także części wspólnych podziemnego parkingu. Tam często składowane są opony samochodowe, rowery czy inne podobne urządzenia. Po wyroku WSA w Gliwicach za takie niezgodne z prawem zachowanie grozi nie tylko kara grzywny czy areszt, ale również konieczność odebrania swoich rzeczy z wynajętego przez zarządcę magazynu.

Wyrok WSA w Gliwicach z 14 września 2018 roku, II SA/Gl 435/18

Przechowywanie rzeczy w korytarzu w bloku

chevron-down
Copy link