Rozliczenie straty podatkowej na nowych zasadach od 2019 r.

8 kwietnia 2019
hello world!

Od początku 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają możliwość rozliczenia straty podatkowej na nowych zasadach. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników? Czy rozliczenie straty podatkowej stanie się szybsze i łatwiejsze?

Rozliczenie straty podatkowej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga określone przychody. Ponosi również koszty związane z tą działalnością. Jeżeli osiągnięte przychody przewyższają koszty uzyskania przychodów, osoba taka osiąga zysk. W znaczeniu przepisów podatkowych jest to określony dochód, podlegający opodatkowaniu. W każdej działalności gospodarczej może jednak wystąpić sytuacja, w której nasze wydatki (koszty działalności) będą przewyższały osiągnięte przychody. Wówczas mamy do czynienia ze stratą podatkową.

Poniesienie straty podatkowej nie oznacza jednak, że podatnik nie będzie mógł z taką stratą „nic zrobić”. Przepisy podatkowe (art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 5 ustawy o CIT) przewidują możliwość rozliczenia takiej straty z osiągniętym w kolejnych latach dochodem. Czemu kwestia ta jest istotna dla podatników? Otóż, odliczając stratę podatkową od osiągniętego dochodu, zmniejszamy ten dochód. Płacimy zatem niższy podatek. Oczywiście dla osiągnięcia w tym zakresie korzyści podatkowej koniecznym jest osiągnięcie przez stratne przedsiębiorstwo w kolejnych latach odpowiednio wysokiego zysku.

Jak było wcześniej?

Zasadniczo do końca 2018 r. podatnik mógł, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie mogła jednak przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykład:

Podatnik w 2015 r. poniósł stratę podatkową w wysokości 6.000.000 zł. Podatnik, przy założeniu, że w 2016 r. osiągnął odpowiednio wysoki dochód, mógł obniżyć ten dochód o stratę w maks. wysokości 3.000.000 zł. Pozostała część straty podlega rozliczeniu w kolejnym roku lub kolejno następujących po sobie czterech latach W zależności od tego w jakiej wysokości zyski osiągane będą w tych kolejnych latach.

Rozliczenie straty – nowe zasady

Warto być świadomym wyboru, który dają nam nowe przepisy. W chwili obecnej art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 5 ustawy o CIT przewidują dwa mechanizmy rozliczenia straty. Mechanizm, o którym mowa powyżej, nadal istnieje. Podatnik może jednak wybrać drugą opcję. Z czym się ona zatem wiąże? Polega ona na obniżeniu jednorazowo dochodu uzyskanego z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu.  Kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykład:

Podatnik w 2019 r. poniósł stratę podatkową w wysokości 6.000.000 zł. Podatnik, przy założeniu, że w 2020 r. osiągnął odpowiednio wysoki dochód, będzie mógł obniżyć ten dochód o stratę w maks. wysokości 5.000.000 zł. Pozostała część straty podlega rozliczeniu w kolejnym roku lub kolejno następujących po sobie czterech latach (w zależności od tego w jakiej wysokości zyski osiągane będą w tych kolejnych latach).

Zmiany z pewnością będą korzystne dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. W pierwszych latach działalności ponoszą oni bowiem istotne wydatki inwestycyjne. Nowe przepisy mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

chevron-down
Copy link