Praktykę różnych składów produktów potwierdzili producenci. Zasłaniają się oni jednak specyfiką rynków i przyzwyczajeniami konsumentów. Na przykład, zdaniem producentów, w niektórych krajach lepiej sprzedają się towary bardziej słone czy też ostrzejsze. Tych tłumaczeń nie przyjmują jednak do wiadomości organizacje konsumenckie. Według ich badań gorsze jakościowo produkty trafiają na rynek wschodnio- i środkowoeuropejski. Produkty lepszej jakości wysyła się natomiast do Europy Zachodniej.

Czy nowe przepisy coś zmienią?

Według Jadwigi Wiśniewskiej z PiS jest to krok w dobrym kierunku. Pokazuje bowiem, że Unia Europejska nie będzie dłużej tolerować podwójnej jakości produktów. Natomiast zdaniem Róży Thun z PO ta dyrektywa nie wzmacnia praw konsumentów. Podwójna jakość produktów pozostanie nawet po jej przyjęciu. Jak dodała, PE poparł wcześniej propozycje przepisów, mówiących o tym, że zakazuje się stosowania tych samych opakowań do produktów, które się różnią. - Natomiast Rada UE przyjęła tekst, który zepsuł naszą propozycję - wskazała Róża Thun.

Po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest na rynku innego państwa członkowskiego, mimo istotnych różnic w jego składzie, uznawane będzie za wprowadzanie klientów w błąd.