Wniosek pracownika o stosowanie ruchomego czasu pracy

17 lipca 2018
hello world!

Przepisy prawa pracy przewidują możliwość objęcia pracownika tzw. ruchomym czasem pracy i wskazują dwie jego odmiany.

Zgodnie z art. 140(1) § 1 Kodeksu pracy rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy, natomiast zgodnie z art. 140(1) § 2 k.p. rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

W tym pierwszym przypadku (art. 140(1) § 1 k.p.) ruchomy czas pracy polega na wprowadzeniu nieregularnych godzin rozpoczęcia pracy w dni, które dla danego pracownika są dniami pracy np. w podstawowym systemie czasu pracy zamiast pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, możliwe jest wprowadzenie pracy w poniedziałek od 8.00 do 16.00, we wtorek od 9.00 do 17.00, w środę od 7.00 do 15.00 itd.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli to pracownik wnioskuje o objęcie go tą odmianą ruchomego czasu pracy, wówczas powinien już we wniosku wskazać dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia przez niego pracy.

Druga odmiana ruchomego czasu pracy, tj. przepis art. 140(1) § 2 k.p. przewiduje, że dla każdego pracownika możliwe jest wprowadzenie przedziału czasu, w którym pracownik ten rozpocznie pracę. Na przykład praca może być rozpoczęta pomiędzy godziną 8.00 a 10.00. To pracownik będzie więc decydował o dokładnej godzinie rozpoczęcia przez siebie pracy.

Kiedy można stosować ruchomy system czasu pracy?

Ruchomy system czasu pracy z tego przepisu może być stosowany w każdym systemie czasu pracy. W takich rozkładach czasu pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 150 § 5 rozkłady czasu pracy wprowadzające ruchomy czas pracy mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów pracy w  układzie zbiorowym czy też w porozumieniu. Ruchomy czas pracy na wniosek pracownika można wprowadzić więc:

  • zarówno, gdy w danym zakładzie pracy obowiązuje ruchomy czas pracy, ale pracownik chciałby zostać objęty innym rozkładem niż ten wynikający z układu zbiorowego czy też porozumienia zawartego w tym  zakresie,
  • jak również w przypadku gdy w danym zakładzie pracy nie został przyjęty ruchomy czas pracy.

Należy podkreślić, że taki wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. Dlatego we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie. Może ono wpłynąć na decyzję pracodawcy, czy taki wniosek zostanie przez niego uwzględniony.

chevron-down
Copy link