Program 'Polska bezgotówkowa' - poznaj szczegóły

17 lipca 2018
hello world!

Program Polska bezgotówkowa jest inicjatywą uczestników rynku usług płatniczych w Polsce (agenci rozliczeniowi oraz wydawcy kart płatniczych) wraz ze Związkiem Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Głównym celem tego programu jest zniesienie kosztów instalacji terminala oraz kosztów jego używania przez rok od jego zainstalowania oraz zwiększenie liczby terminali w polskich firmach. Adresatami programu są głównie małe i średnie firmy.

Warunki, które musi spełnić przedsiębiorca

Każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa musi spełniać pewne wymagania. Zostały one przedstawione poniżej.

 • Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie do 3 terminali
 • Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie pobierał dodatkowych opłat od klientów
 • Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • Przedsiębiorca może przystąpić do programu jeden raz
 • Przedsiębiorca zobowiąże się do oznaczenia placówki naklejkami z logo organizacji płatniczych, a także logo „Polska Bezgotówkowa”
 • Do programu mogą przystąpić sieci handlowe oraz franczyzobiorcy, których działalność obejmuje poniżej 5 placówek
 • Przedsiębiorca nie jest operatorem innych terminali samoobsługowych

Korzyści płynące z programu

Wśród korzyści, które wymienia się najczęściej jest - całkowicie darmowe użytkowanie terminala przez pełny rok od dnia jego zainstalowania. Jednak nie jest to jedyne udogodnienie. Wymienia się tu m.in.

 • szybką realizację płatności,
 • większe zyski (dzięki klientom, którzy płacą tylko kartą),
 •  o wiele bardziej sprawną obsługę klientów,
 • brak przymusu organizacji transportu gotówki do banku.

Należy pamiętać, że po upływie jednego roku od instalacji terminala, przedsiębiorca będzie ponosił standardowe koszty korzystania z urządzenia. Niektóre instytucje deklarują, że dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z ich terminala, przewidziane są preferencyjne warunki również w drugim roku.

Ważne!

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać udział w programie do końca 2020 roku.

Agenci rozliczeniowi

Na chwilę obecną w programie bierze udział sześciu agentów. Są to: First Data, Paytel, eService, eCard, ING Bank Śląski oraz PKO Bank Polski. Z czasem liczba agentów rozliczeniowych będzie wzrastać.

Beneficjentami programu są zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy. Dla obywateli będzie to: wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy. Natomiast dla przedsiębiorców to zmniejszenie kosztów obsługi gotówki, wzrost produktywności czy unowocześnienie funkcjonowania firmy - mówi Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

chevron-down
Copy link