Adwokaci, radcy prawni, notariusze mogą wybrać ryczałt

22 lutego 2021
hello world!

Od początku 2021 r. z ryczałtowego opodatkowania mogą również skorzystać adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie) poszerzyła krąg wolnych zawodów, które mogą skorzystać z ryczałtowego opodatkowania. Zmiana ta ma na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie. Ma również przyczynić się do poszerzenia grupy podatników, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtowego opodatkowania. Ryczałt dla prawników – czy to się opłaca?

Stan prawny do końca 2020 r.

Przed nowelizacją ustawy o ryczałcie adwokaci radcy prawni czy notariusze opodatkowani byli wyłącznie na zasadach ogólnych. Zasady te wynikały z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych można skorzystać z opodatkowania według skali (18% stawki do podstawy opodatkowania 85.528 zł oraz 32% stawka powyżej tej kwoty). Ustawa o PIT przewiduje również możliwość opodatkowania według jednolitej stawki liniowej 19% (niezależnie od wysokości osiąganych dochodów).

Jak to wygląda teraz?

W ustawie o ryczałcie zmieniono definicję „wolnych zawodów” (art. 4 pkt 11) ustawy). Katalog wolnych zawodów został poszerzony o psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Dodatkowo zwiększono limit przychodów uprawniający podatników do skorzystania z ryczałtu do wysokości 2 mln euro. Poprzednio obowiązywał próg 250 tys. euro. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ryczałcie stawkę ryczałtu dla wolnych zawodów obniżono z 20 do 17%.

W chwili obecnej radcowie prawni, adwokaci czy notariusze mogą zatem wybrać pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych (według skali lub stawką liniową) lub opodatkowaniem ryczałtem według stawki 17%.

Ryczałt dla prawników – zmiana formy opodatkowania

W przypadku zmiany formy opodatkowania na ryczałt przedsiębiorca może dokonać tej zmiany w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. W tym roku termin na zmianę formy opodatkowania na ryczałt upływa zatem 22 lutego. Warto pamiętać, że 20 lutego to dzień wolny od pracy.

Ryczałt dla prawników – kiedy opłaca się wybrać ryczałt?

Ryczałt nie będzie opłacalny dla prawników opodatkowanych według skali, których dochód nie przekracza 85.528 zł w skali roku. Stawka ryczałtu jest bowiem taka sama jak stawka podatku PIT. W przypadku prawników opodatkowanych podatkiem liniowym wybór ryczałtu zależeć będzie również od wysokości osiąganych dochodów.

Pamiętać należy, że konstrukcja opodatkowania ryczałtem polega na opodatkowaniu przychodu. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest nasz dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu). Nietrudno zatem zauważyć, że w przypadku znacznego udziału w naszym przychodzie wydatków opłacalność wyboru ryczałtu będzie spadała. Na pewno radcy prawni, adwokaci czy notariusze, osiągający rocznie dochód powyżej 150 tys. zł, których udział kosztów uzyskania przychodów w przychodzie jest niższy niż 10%, powinni rozważyć zmianę opodatkowania na ryczałt.

Pamiętać również należy, że wybór ryczałtu wiąże się z rezygnacją z niektórych ulg przewidzianych w ustawie o PIT. Mowa m.in. o uldze na dziecko. Dlatego też wybór ryczałtu powinien zostać poprzedzony stosowną analizą opłacalności opodatkowania ryczałtem.

Przeczytaj również: PIT 2021 – komu będzie przysługiwała ulga?

chevron-down
Copy link