Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje po stronie klienta

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje po stronie klienta

W wyroku z dnia 7 lipca 2017r. (XVII Amc 1799/16) w swojej sentencji przyjął, że wzorzec umowy zawierający niniejszą treść: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień, jest niedozwolony.

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Fundacją Promesa z siedzibą w Gdyni, a firmą Prószyński Media Sp. z o.o. znajdującą się Warszawie. Ta druga została zobligowana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do usunięcia wzorca umowy zawierający sporny aneks.