Szczyt Konsumencki w Bratysławie

15 października 2017
hello world!

W piątek odbył się Szczyt Konsumencki w Bratysławie. Spotkanie dotyczyło podwójnej jakości żywności w krajach Unii Europejskiej. Niedopuszczalne jest dyskryminowanie konsumentów zależnie od kraju ich pochodzenia – stwierdziła Premier Polski, Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów jasno podkreśliła, że: obywatele ze wszystkich państw Unii Europejskiej mają jednakowe prawo dostępu do produktów oferowanych na wspólnym rynku. Różnicowanie jakości określonych produktów, zależnie od kraju ich sprzedaży, jest niedopuszczalne.

Szefowa Rządu podkreśliła swoją aprobatę dla działań Unii, która rozpoczęła prace mające przyczynić się do rozwiązania problemu „podwójnych standardów” w rynku wewnętrznym.

Najważniejsze jest zaufanie społeczne

Szczyt Konsumencki, na którym wypowiadała się Pani Premier zebrał „pod jednym dachem”: przedstawicieli rządów i Parlamentu Europejskiego. Wśród zebranych znaleźli się także przedstawiciele stowarzyszeń konsumentów i producentów. Nie zabrakło również reprezentantów Komisji Europejskiej oraz ministrów ds. rolnictwa i gospodarki państw członkowskich UE. Tylko takie podejście pozwoli przywrócić zaufanie naszych obywateli do instrumentów rynku wewnętrznego i zbudować przekonanie, że Unia Europejska skutecznie dba o interesy konsumentów, bez względu na miejsce ich zamieszkania – mówiła Beata Szydło.

Co ciekawe, w tym samym mieście odbyło się spotkanie premierów państw zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej. Grupa ta znana jest również jako V4. Jak podkreślała Beata Szydło: Reforma Unii Europejskiej nie może polegać na dostosowaniu naszej Wspólnoty do oczekiwań tylko jednej grupy państw.

O czym debatowano...

W kolejce poruszanych tematów znalazły się również dyrektywy o pracownikach delegowanych. W centrum uwagi była także problematyka migracji. Szczyt Konsumencki stał się również miejscem spotkania przedstawicieli Grupy wyszehradzkiej z Przewodniczącym Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem.

chevron-down
Copy link