Senat bez poprawek przyjął nowelizację prawa energetycznego

Senatorowie bez żadnych poprawek przyjęli nowelizację prawa energetycznego i niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił nowelizację 9 października 2018 roku. Zmiany zakładają m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży przez giełdę energii. Oprócz tego nowela reguluje tzw. sprzedaż rezerwową prądu i gazu. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 57 senatorów. Przeciwnych głosów było 26, natomiast nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jakie zmiany przyniesie nowelizacja?

Jedną z podstawowych zmian jest modyfikacja obowiązku publicznej sprzedaży przez firmy energetyczne wytworzonej energii elektrycznej z poziomu 30 proc. do 100 proc. Jak zaznacza Ministerstwo Energii „Podniesienie tzw. obliga giełdowego do poziomu 100 proc., ma na celu poprawę przejrzystości na rynku i ograniczenie nagłych wzrostów cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych.” Nowelizacja przewiduje również zmiany, które zapewnią spójność krajowego systemu elektroenergetycznego z prawem unijnym. Nowelizacja zawiera również ułatwienie dla firm sieciowych w usuwaniu awarii oraz przeprowadzaniu prac remontowych i konserwacyjnych sieci energetycznych. „Starosta będzie miał możliwość wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie udostępnienia nieruchomości na dokonywanie niezbędnych działań. Zmiana wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości dostaw i zwiększenia bezpieczeństwa sieci.” – informuje resort energetyki.

Wszystkie poprawki mniejszości odrzucone

Senat oddalił wszystkie poprawki mniejszości. Poprawki dotyczyły m.in. powiązanego z prawem energetycznym zapisu w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zapis ten mówi, że decyzje administracyjne obligatoryjnie będą objęte rygorem natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to, że firmy dystrybucyjne w drodze decyzji administracyjnej będą mogły wejść na prywatny teren w celu np. usunięcia awarii lub przeprowadzenia remontów czy konserwacji. Autorzy poprawki uważają, że te rozwiązanie narusza konstytucyjne prawo własności oraz może być przyczyną nadużyć.

Kolejna poprawka odrzucona przez senatorów dotyczyła zmniejszenia obowiązku korzystania z ekologicznych samochodów przez samorządy. Ustawa nakłada obowiązek, aby samochody ekologiczne stanowiły przynajmniej 10 proc. floty samochodowej samorządów. Poprawka zmniejszyłaby tę liczbę do co najmniej jednego ekologicznego samochodu. Senatorowie odrzucili też poprawkę dotyczącą objęcia obligiem giełdowym również części energii sprzedawanej przed wejściem ustawy w życie.

Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Po podpisaniu nowelizacji ustawy przez prezydenta, zmiany mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są niektóre przepisy, które wejdą w życie w innych terminach.