Skarga nadzwyczajna - ograniczono liczbę uprawnionych

20 czerwca 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy ograniczyła liczbę podmiotów mogących wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Od dnia 16 czerwca 2018 roku może to zrobić jedynie Prokurator Generalny albo Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skarga nadzwyczajna - 75% traci uprawnienie

Do 16 czerwca 2018 roku z instytucji skargi nadzwyczajnej mogło skorzystać 8 podmiotów. Mogli oni zaskarżyć każdy wyrok polskich sądów, który uprawomocnił się przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Do ww. zaliczali się:

  1. Prokurator Generalny;
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich.

W zakresie swoich właściwości mogli również zrobić to:

  1. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Rzecznik Praw Dziecka;
  3. Rzecznik Praw Pacjenta;
  4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
  5. Rzecznik Finansowy;
  6. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wstępny warunek

Zgodnie z treścią nowelizacji do zbioru przesłanek, które mają zadanie uzasadnić złożenie skargi nadzwyczajnej został dodany wstępny warunek. Zgodnie z nim skargę nadzwyczajną wnieść można niezależnie od zaistnienia bardziej szczegółowych przesłanek. Możliwe będzie to jednak jedynie w sytuacji absolutnie niezbędnej z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Zmiany w mianowaniu asesorów

W nowelizowanym akcie prawnym wprowadzono również zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Dotyczą one sądowych asesorów. Mianowicie, ich mianowania będzie dokonywał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. W poprzednim stanie ustawy odpowiedzialny za ww. zadanie był Minister Sprawiedliwości, czyli Prokurator Generalny.

Krajowej Radzie Sądownictwa przydzielono również nowe kompetencje. KRS będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec konkretnego kandydata na stanowisko asesora sądowego. Ma mieć to miejsce na etapie procedury, która poprzedza mianowanie zainteresowanego na stanowisko przez Prezydenta RP.

Głowa Państwa miałaby również obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Sądownictwa przed wyrażeniem zgody na dalsze piastowanie stanowiska przez danego sędziego Sądu Najwyższego (SN). Mowa o tych sędziach, którzy osiągają wiek przejścia w stan spoczynku.

Ważne: Do skarg nadzwyczajnych wniesionych przed dniem wejścia w życie ww. zmiany aktu prawnego stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

 

chevron-down
Copy link