Formy prawne działalności gospodarczych – spółka z o. o.

W poprzednim artykule została omówiona jednoosobowa działalność gospodarcza.  Tym razem więcej o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zapraszamy do lektury.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obok jednoosobowej działalności jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia firmy. Szacuje się, że w Polsce kwartalnie otwiera się 10 000 nowych spółek z o. o.  Czym zatem charakteryzuje się ta forma prowadzenia działalności? W tym przypadku wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dzieje się tak, ponieważ spółka ma osobowość prawną i stanowi odrębną część jej założycieli. Działanie sp. z o. o. reguluje Kodeks spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jak ją otworzyć?

Założenie spółki następuje przez jednego lub więcej wspólników. Do powstania spółki konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zawrzeć:

 • Nazwę i siedzibę spółki,
 • Wysokość kapitału zakładowego,
 • Przedmiot działalności firmy,
 • Informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
 • Jeżeli jest oznaczony czas trwania spółki należy go podać,
 • Ilość i wartość nominalną udziałów należących do jednego wspólnika.
Ważne!

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5000 zł, a wartość nominalna udziału nie może być mniejsza niż 50 zł.

Powyżej zostały przedstawione podstawowe wymogi, jakie trzeba spełnić, żeby spółka mogła zacząć funkcjonować. Następną częścią, po podpisaniu umowy spółki, jest załatwienie innych formalności. Pierwszą czynnością jest wniesienie kapitału zakładowego przez wspólników. Po tych czynnościach należy powołać zarząd. W największych spółkach powołuje się również radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Etapem kolejnym jest złożenie wniosku o rejestracje w odpowiednim sądzie gospodarczym, w celu uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jednocześnie w celu uzyskania numeru NIP składa się wniosek zgłaszający spółkę do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Numer REGON spółka otrzymuje po zgłoszeniu do GUS.

Od 2012 roku w Polsce jest możliwość założenia spółki w sposób uproszczony. Odbywa się to przez Internet. Osoba, która chce skorzystać z tej opcji, musi posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Taki tryb rejestracji spółki jest określony jako S24. Rejestracja spółki przez Internet jest z pewnością tańszym oraz szybszym sposobem niż rejestracja tradycyjna.

Ważne!

Ogólny koszt rejestracji spółki (wpis do KRS, sporządzenie umowy, notariusz oraz inne czynności) wynosi około 3000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Za zobowiązania spółki z o. o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Odpowiadać solidarnie za zobowiązania spółki mogą członkowie zarządu spółki. Może tak się zdarzyć, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się być nieskuteczna. Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że we właściwym czasie złożył wniosek o upadłość spółki lub wszczął postępowanie układowe. Członek zarządu może uniknąć konsekwencji za zobowiązania spółki również wtedy, gdy wykaże, że upadłość spółki została niezgłoszona lub nie zostało wszczęte postępowanie układowe nie z jego winy. Kolejną deską ratunku, dla członka zarządu, może być to, że mimo niezgłoszenia upadłości oraz wszczęcia postępowania układowego wierzyciel spółki z o. o. nie poniósł żadnej szkody. Należy pamiętać, że członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność karną za działanie na niekorzyść spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zalety

 • Za zobowiązania spółki nie odpowiadają wspólnicy
 • Brak konieczności płacenia składek ZUS
 • Możliwość rejestracji przez internet
 • Osobowość prawna
 • Może ją utworzyć jedna lub więcej osób

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady

 • Kosztowny proces tworzenia spółki
 • Pełna księgowość
 • Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółki w wysokości 5000 zł
 • Podwójnie opodatkowany zysk spółki
 • Dosyć kosztowne prowadzenie spółki (ze względu na znaczny stopień komplikacji prawno-podatkowych)

Przyszli przedsiębiorcy często stają w obliczu wyzwania, jakim jest wybór odpowiedniej formy prawnej działalności. Najczęstszym dylematem jest wybór pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto dokonać szczegółowej analizy obu tych form oraz skorzystać z opinii profesjonalistów w tej kwestii.