Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Spis treści
rozwiń spis treści

18 lat – tyle czasu spędził w więzieniu Tomasz Komenda. Został niesłusznie oskarżony o zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny. 16 maja 2018 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy.

Niesłusznie skazany

12 świadków jego niewinności, nieprzyznanie się do winy. Skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Powodem takiego wyroku było stwierdzenie prokuratury, która określiła ślady znajdujące się na ciele Małgosi Kwiatkowskiej, jako należące do niego.

Wyrok zapadł w 2000 roku. Po 18 latach, podczas ponownego zaznajomienia się ze sprawą okazało się, że siedzący w więzieniu człowiek jest całkowicie niewinny. Od 15 marca 2018 roku Tomasz Komenda przebywa na wolności. Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu dokonał warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Zdaniem prokuratury, która zdobyła świeże dowody w tej sprawie – Tomasz Komenda nie popełnił zbrodni, za którą „siedział” 18 lat.

Tomasz Komenda został skazany za przestępstwo zgwałcenia i doprowadzenia do śmierci swojej ofiary. Zdaniem sądu działał on ze szczególnym okrucieństwem. W dalszej części sąd określał, że wspólnie i w porozumieniu z innymi, „dotychczas nieustalonymi” osobami, użył przemocy by przełamać opór fizyczny młodej dziewczyny. W następstwie zgwałcenia ofiara doznała licznych obrażeń. W ich wyniku, a także ze względu na wychłodzenie organizmu pozostawiona15-latka zmarła.

Sąd Najwyższy w sprawie Komendy

Historia Tomasza Komendy z polskim wymiarem sprawiedliwości rozpoczęła się 19 kwietnia 2000 roku, kiedy to został aresztowany.

  1. W pierwszym wyroku z dnia 14 listopada 2003 roku został skazany na 15 lat pozbawienia wolności.
  2. Rok później, 16 czerwca 2004 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwiększył karę, która wyniosła 25 lat pozbawienia wolności.
  3. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawie ww. wyroku zostaje uznana za bezzasadną i oddalona. (12 maj 2005 roku).
  4. 15 marca 2018 roku na tle nowych dowodów zapada decyzja sądu o warunkowym zwolnieniu. Tomasz Komenda wychodzi na wolność.

16 maja 2018 roku został wydany wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. W składzie sądowym znaleźli się sędziowie SN:

  1. Andrzej Ryński;
  2. Józef szewczyk;
  3. Andrzej Tomczyk;

„Po rozpoznaniu w izbie karnej na posiedzeniu wniosku prokuratury krajowej we Wrocławiu o wznowienie postępowania sądowego na korzyść skazanego (…) wznawia postępowanie (…) uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku (…) i zmieniony nim wyrok Sądu Okręgowego (…) i uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa.”

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career