Losowe przydzielanie spraw również w sądach apelacyjnych

11 kwietnia 2018
hello world!

Od poniedziałku (9 kwietnia 2018 roku) wszystkie sądy drugiej instancji, a także sędziowskie składy trzyosobowe zaczęły działać zgodnie z systemem losowego przydzielania spraw (SLPS). W tym samym systemie wyznaczeni są już referenci do apelacji.

Apelacje i zażalenia w systemie SLPS

System Losowego Przydzielania Spraw objął swoim działaniem również składanie apelacji i zażaleń na decyzję sądów rozpatrujących sprawę w I instancji. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało również, że zgodnie z SLPS "do spraw rozpoznawanych w II instancji wyznaczani są już referenci." W sytuacji, kiedy ww. apelację lub zażalenie rozstrzygają sędziowie w składzie trzyosobowym wyznaczani są jeszcze poprzez zarządzenie przewodniczącego konkretnego wydziału.

Wybór ławników

System Losowego Przydziału Spraw w nowym wydaniu umożliwia losowanie ławników w sprawach karnych  w składzie:

  1. jeden sędzia i dwóch ławników;
  2. dwóch sędziów i trzech ławników;
  3. przy losowaniu ławników "zapasowych".

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości "w sprawach cywilnych - dotyczących m.in. rozwodów i z zakresu prawa pracy - jest możliwość przydzielenia danemu sędziemu, poprzez SLPS, grupy ławników (do ośmiu). Następnie sam sędzia będzie ich wyznaczał do wylosowanych przez siebie spraw."

SLPS bardziej sprawiedliwy

Zmiany w dotychczasowym systemie wyboru sędziów poprzez tworzoną listę alfabetyczną mogły stanowić pole do manipulacji przy podejmowaniu decyzji. System Losowego Przydziału Sprawa ma za zadanie uniknięcie tego problemu, a także równomierne przydzielenie spraw dla każdego z sędziów. Przykładem w działaniu ma być sytuacja, w której sędzia który wylosował już 7 spraw nie otrzyma kolejnej, jeżeli w jego wydziale znajduje się sędzia posiadający ich mniej.

Zdaniem MS każdy z sądów ma obowiązek przechowywania w SLPS danych o sędziach pracujących w konkretnej placówce, jak również wszystkie sygnatury spraw. Operacja w każdym z wydziałów sądowych ma trwać kilka sekund i w żaden sposób nie doprowadzać do ingerencji "zewnętrznej". Losowanie nie może zostać zmanipulowane w żaden sposób (brak możliwości opóźnienia i przyśpieszenia). Raport zostaje wydrukowany i wydany raz na 24h i zawiera listę sędziów i określonych dla nich spraw

źródło: lex.pl

chevron-down
Copy link