Tag: Krajowa Rada Sądownictwa

30 października 2018
Szef nowej KRS: "Zastosujemy się do decyzji TSUE"
19 września 2018
Kolejna seria pytań prejudycjalnych skierowana przez Sąd Najwyższy do TSUE
Sąd Najwyższy postanowił po raz kolejny wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniami dotyczącymi niezależności władzy sądowniczej.
18 września 2018
Zgoda na dalsze orzekanie
Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu
7 września 2018
Wiceprzewodniczący KRS krytycznie o rekomendacjach kandydatur do SN
Pojawiły się pewne wątpliwości co do niektórych kandydatur na sędziów SN, którym KRS udzielił rekomendacji. Dowiedz się więcej na temat tego, co odkryto.
27 sierpnia 2018
KRS obsadza wakaty w Sądzie Najwyższym - są pierwsze powołania
16 sierpnia 2018
Wolne stanowiska w SN - Prezydent ogłasza kolejny nabór
5 lipca 2018
Znamy już nazwiska sędziów dyscyplinarnych
20 czerwca 2018
Skarga nadzwyczajna - ograniczono liczbę uprawnionych
18 stycznia 2018
Ustawa o KRS 2017 - co zmieniła nowelizacja?
W dniu 17 stycznia 2018 weszła w życie Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz innych ustaw. Dowiedz się więcej!
24 grudnia 2017
Poważne zmiany w KRS i Sądzie Najwyższym