Tag: KRS

Orzecznictwo

Kolejna seria pytań prejudycjalnych skierowana przez Sąd Najwyższy do TSUE

Sąd Najwyższy postanowił po raz kolejny wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniami dotyczącymi niezależności władzy sądowniczej. Pytania powstały wskutek rozpoznawania odwołania złożonego przez jednego z sędziów NSA w zakresie uchwały podjętej przez Krajową Radę Sądownictwa. Uchwała ta dotyczy Opinii KRS z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego […]

Prawo Konstytucyjne

Zgoda na dalsze orzekanie

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu. Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Handlowe

Koniec sprawozdań finansowych w postaci papierowej

30 września będzie ostatnim dniem, w którym można sporządzać sprawozdania finansowe w postaci papierowej. Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe muszą przygotować się do sporych zmian. Sprawozdania finansowe już tylko w wersji elektronicznej Sporządzanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej nie będzie jedną z możliwości, a obowiązkiem. Ta zmiana jest kolejną […]

Pozostałe

Wiceprzewodniczący KRS krytycznie o rekomendacjach kandydatur do SN

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Wiesław Johann przyznał, że ma wątpliwości co do niektórych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, którym KRS udzielił rekomendacji, z powodu odkrywanych „niedoskonałości”. Wiesław Johann, w rozmowie z TVN24 w miniony wtorek przyznał, że ma wątpliwości dotyczące zarekomendowanych kandydatur. Jak się okazuje wychodzą pewne „niedoskonałości”, co sam […]

Pozostałe

KRS obsadza wakaty w Sądzie Najwyższym – są pierwsze powołania

Andrzej Duda otrzymał wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kolejne cztery wolne miejsca czekają na odpowiednich kandydatów. W tych przypadkach zabrakło wymaganej większości głosów Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Znane jest również nazwisko sędziego wybranego na jedyne wolne stanowisko w Izbie Karnej. Tutaj wybór był jednogłośny. 12 nowych […]

Pozostałe

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Prawo Handlowe

Wszystko o spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, aczkolwiek łączy ona w sobie elementy zarówno spółki komandytowej, jak i spółki akcyjnej. Dzięki temu jest ona bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W spółce komandytowo-akcyjnej za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik- komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada on […]

Pozostałe

Znamy już nazwiska sędziów dyscyplinarnych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 122 sędziów dyscyplinarnych. Rozpoczęli oni swoją pracę 1 lipca. Kandydatury pozytywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa. Wybory te budziły kontrowersje. Część sędziów wręcz wystąpiła do ministerstwa z wnioskami o ich nieobsadzanie na tych stanowiskach. Jednakże w komunikacie ministerstwo poinformowało, że powierzenie wykonywania obowiązków nastąpiło zgodnie z […]

Pozostałe

Skarga nadzwyczajna – ograniczono liczbę uprawnionych

Nowelizacja ustawy ograniczyła liczbę podmiotów mogących wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Od dnia 16 czerwca 2018 roku może to zrobić jedynie Prokurator Generalny albo Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga nadzwyczajna – 75% traci uprawnienie Do 16 czerwca 2018 roku z instytucji skargi nadzwyczajnej mogło skorzystać 8 podmiotów. Mogli oni zaskarżyć […]