Tag: KRS

19 maja 2021
Rejestracja w KRS kolejnej spółki pod taką samą firmą (nazwą) jak już istniejący podmiot
Różne spółki z tą samą nazwą w KRS - czy sąd może odmówić wnioskodawcy wpisu do KRS tylko dlatego, że figuruje już tam podmiot o identycznej nazwie?
27 kwietnia 2021
Sukcesja firm – projekt ustawy o fundacji rodzinnej
Nowy sposób na sukcesję firm rodzinnych. Jakie kwestie reguluje projekt ustawy o fundacji rodzinnej? Dowiedz się, co zaproponowano w projekcie.
23 kwietnia 2021
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Zmiana statutu spółki akcyjnej. Treść statutu spółki akcyjnej, która została ustalona przy zawiązywaniu spółki, może być w późniejszym czasie modyfikowana.
15 kwietnia 2021
Od lipca wnioski do rejestru przedsiębiorców składane elektronicznie
Wnioski do KRS będzie można składać w formie elektronicznej. Digitalizacja rejestrów ma usprawnić pracę sądów. Dowiedz się więcej na temat planowanych zmian
19 marca 2021
Umowa spółki komandytowej
Z czym wiąże się umowa spółki komandytowej? Poznaj regulacje prawne dotyczące tej umowy. Wszystko, co warto wiedzieć o umowie spółki komandytowej.
18 lutego 2021
Wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, wpis do KRS
Jakie są wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej? CEIDG czy KRS – sprawdź, gdzie zarejestrować firmę.
15 lutego 2021
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem prawa holdingowego
Jakie są główne założenia nowelizacji kodeksu spółek handlowych? Czemu ma służyć wprowadzenie przepisów tzw. prawa holdingowego?
9 lutego 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS
Nie wszyscy wywiązują się z obowiązku aktualizacji danych w KRS. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS?