Tag: KRS

Formy prawne działalności gospodarczej – spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka, która jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jest ona powoływana przez partnerów (wspólników) w celu wykonywania przez nich wolnego zawodu. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Spółka partnerska nie ogranicza się do wykonywania jednego zawodu. Przykładem tego może być spółka zakładana przez adwokatów i […]

Konstytucja Biznesu cz.III – Prokura

Od 30 kwietnia obowiązuje Konstytucja Biznesu. W poprzednich dwóch artykułach dowiedziałeś się – czym jest ulga na start oraz działalność nieewidencjonowana. W kolejnej części cyklu przedstawiona zostanie prokura, a konkretniej – możliwość prokury dla każdego (nawet najmniejszego przedsiębiorcy). Prokura jest to szczególny sposób pełnomocnictwa. Jej czynnikiem wyróżniającym jest to, że […]

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel – zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. CREWAN – Nowa instytucja Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona […]

Obowiązek podania adresu do doręczeń w nowelizacji ustawy o KRS

Znowelizowana ustawa o KRS przyniesie wiele zmian. Część z nich weszła już w życie 15 marca 2018 roku, pozostałe zaczną obowiązywać sukcesywnie. Wszędzie możemy przeczytać o elektronicznym podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych. Jednakże nowelizacja ustawy o KRS przyniosła jeszcze jedną, równie istotną modyfikację. Mowa tutaj o zmienionym art. 19a ust. […]

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od ubiegłego czwartku tj. 15 marca 2018 r. obowiązuje zdecydowana większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest między innymi integracja KRS z odpowiednikami z krajów UE. Nowelizacja wiąże się również z koniecznością implementacji do systemu […]

Nowelizacja ustawy o KRS

15 marca 2018 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści aktu prawnego wynika, że wprowadzony zostanie obowiązek (nałożony na przedsiębiorców) składania wniosków do KRS w formie elektronicznej. Nowa forma dotyczy również prowadzenia akt rejestrowych, a instytucja kuratora rejestrowego została zlikwidowana. Czemu służą zmiany? Rząd […]

Kiedy zmiany w spółce stają się skuteczne?

Spółka może dokonywać w swoich strukturach szeregu różnorodnych zmian. Od zmiany siedziby, poprzez zmiany osobowe w zarządzie, aż do całkowitej modyfikacji przedmiotu prowadzonej działalności. Problem pojawia się w momencie, gdy zmiany te zostały zgłoszone do KRS, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane. Czy już obowiązują, czy też trzeba czekać na wpis? […]

Alfabet prawa: F jak firma

„Mam firmę”, „prowadzę firmę” – taką deklarację możemy często usłyszeć od przedsiębiorcy chwalącego się tym, że prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma w rozumieniu potocznym oznacza po prostu, że ktoś prowadzi spółkę lub ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Prawnicza definicja nie ma jednak ze znaczeniem potocznym nic wspólnego. Definicja kodeksowa Zgodnie […]

Sprawozdania finansowe już tylko elektronicznie

W zeszłym roku, w grudniu, do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach będą obowiązywały od 1 października 2018 r. Niewątpliwie ogromne novum dotyczy m.in. zmian związanych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. Ponadto konieczna jest implementacja […]