Tag: KRS

Prawo Handlowe

Umowa spółki komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Może być ona zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem, a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej. Wskazuje się w niej, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej […]

Orzecznictwo

Kolejna seria pytań prejudycjalnych skierowana przez Sąd Najwyższy do TSUE

Sąd Najwyższy postanowił po raz kolejny wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniami dotyczącymi niezależności władzy sądowniczej. Pytania powstały wskutek rozpoznawania odwołania złożonego przez jednego z sędziów NSA w zakresie uchwały podjętej przez Krajową Radę Sądownictwa. Uchwała ta dotyczy Opinii KRS z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego […]

Prawo Konstytucyjne

Zgoda na dalsze orzekanie

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu. Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Handlowe

Koniec sprawozdań finansowych w postaci papierowej

30 września będzie ostatnim dniem, w którym można sporządzać sprawozdania finansowe w postaci papierowej. Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe muszą przygotować się do sporych zmian. Sprawozdania finansowe już tylko w wersji elektronicznej Sporządzanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej nie będzie jedną z możliwości, a obowiązkiem. Ta zmiana jest kolejną […]

Pozostałe

Wiceprzewodniczący KRS krytycznie o rekomendacjach kandydatur do SN

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Wiesław Johann przyznał, że ma wątpliwości co do niektórych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, którym KRS udzielił rekomendacji, z powodu odkrywanych „niedoskonałości”. Wiesław Johann, w rozmowie z TVN24 w miniony wtorek przyznał, że ma wątpliwości dotyczące zarekomendowanych kandydatur. Jak się okazuje wychodzą pewne „niedoskonałości”, co sam […]

Pozostałe

KRS obsadza wakaty w Sądzie Najwyższym – są pierwsze powołania

Andrzej Duda otrzymał wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kolejne cztery wolne miejsca czekają na odpowiednich kandydatów. W tych przypadkach zabrakło wymaganej większości głosów Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Znane jest również nazwisko sędziego wybranego na jedyne wolne stanowisko w Izbie Karnej. Tutaj wybór był jednogłośny. 12 nowych […]

Pozostałe
Sąd Najwyższy

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Prawo Handlowe

Wszystko o spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, aczkolwiek łączy ona w sobie elementy zarówno spółki komandytowej, jak i spółki akcyjnej. Dzięki temu jest ona bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W spółce komandytowo-akcyjnej za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik- komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada on […]

Pozostałe

Znamy już nazwiska sędziów dyscyplinarnych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 122 sędziów dyscyplinarnych. Rozpoczęli oni swoją pracę 1 lipca. Kandydatury pozytywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa. Wybory te budziły kontrowersje. Część sędziów wręcz wystąpiła do ministerstwa z wnioskami o ich nieobsadzanie na tych stanowiskach. Jednakże w komunikacie ministerstwo poinformowało, że powierzenie wykonywania obowiązków nastąpiło zgodnie z […]