Tag: KRS

Pozostałe

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Pozostałe

Wszystko o spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, aczkolwiek łączy ona w sobie elementy zarówno spółki komandytowej, jak i spółki akcyjnej. Dzięki temu jest ona bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W spółce komandytowo-akcyjnej za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik- komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada on […]

Pozostałe

Znamy już nazwiska sędziów dyscyplinarnych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 122 sędziów dyscyplinarnych. Rozpoczęli oni swoją pracę 1 lipca. Kandydatury pozytywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa. Wybory te budziły kontrowersje. Część sędziów wręcz wystąpiła do ministerstwa z wnioskami o ich nieobsadzanie na tych stanowiskach. Jednakże w komunikacie ministerstwo poinformowało, że powierzenie wykonywania obowiązków nastąpiło zgodnie z […]

Pozostałe

Skarga nadzwyczajna – ograniczono liczbę uprawnionych

Nowelizacja ustawy ograniczyła liczbę podmiotów mogących wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Od dnia 16 czerwca 2018 roku może to zrobić jedynie Prokurator Generalny albo Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga nadzwyczajna – 75% traci uprawnienie Do 16 czerwca 2018 roku z instytucji skargi nadzwyczajnej mogło skorzystać 8 podmiotów. Mogli oni zaskarżyć […]

Cykle, Pozostałe

Formy prawne działalności gospodarczej – spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka, która jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jest ona powoływana przez partnerów (wspólników) w celu wykonywania przez nich wolnego zawodu. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Spółka partnerska nie ogranicza się do wykonywania jednego zawodu. Przykładem tego może być spółka zakładana przez adwokatów i […]

Cykle, Pozostałe

Konstytucja Biznesu cz.III – Prokura

Od 30 kwietnia obowiązuje Konstytucja Biznesu. W poprzednich dwóch artykułach dowiedziałeś się – czym jest ulga na start oraz działalność nieewidencjonowana. W kolejnej części cyklu przedstawiona zostanie prokura, a konkretniej – możliwość prokury dla każdego (nawet najmniejszego przedsiębiorcy). Prokura jest to szczególny sposób pełnomocnictwa. Jej czynnikiem wyróżniającym jest to, że […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel – zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. CREWAN – Nowa instytucja Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona […]

Pozostałe

Obowiązek podania adresu do doręczeń w nowelizacji ustawy o KRS

Znowelizowana ustawa o KRS przyniesie wiele zmian. Część z nich weszła już w życie 15 marca 2018 roku, pozostałe zaczną obowiązywać sukcesywnie. Wszędzie możemy przeczytać o elektronicznym podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych. Jednakże nowelizacja ustawy o KRS przyniosła jeszcze jedną, równie istotną modyfikację. Mowa tutaj o zmienionym art. 19a ust. […]

Prawo Administracyjne

Nowelizacja ustawy o KRS

15 marca 2018 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści aktu prawnego wynika, że wprowadzony zostanie obowiązek (nałożony na przedsiębiorców) składania wniosków do KRS w formie elektronicznej. Nowa forma dotyczy również prowadzenia akt rejestrowych, a instytucja kuratora rejestrowego została zlikwidowana. Czemu służą zmiany? Rząd […]