Tag: podatek dochodowy

Podatki, Prawo Cywilne

Sprzedaż mieszkania bez podatku – zmiany w PIT

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Na nowej regulacji skorzystają przede wszystkim spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powinny dać więcej czasu na realizację własnych celów mieszkaniowych. Na nowelizacji zyskają spadkobiercy Nowelizacja ustawy o PIT […]

Podatki, Prawo Nowych Technologii, Prawo Własności Intelektualnej

Innovation Box – ulga podatkowa od własności intelektualnej. Zmiany w PIT i CIT

Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje nowa ulga podatkowa. Chodzi o tzw. Innovation Box, czyli podatek dochodowy z preferencyjną stawką o wysokości 5% od wszystkich aktywów uzyskiwanych przez podatnika wynikających z praw własności intelektualnej. Ulga obejmuje chronione prawa związane z właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem prawa na mocy umowy licencyjnej. […]

Podatki

Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom? Praca w firmie małżonka […]

Podatki, Prawo Handlowe

Czym jest dywidenda? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca by zyskać ulgę podatkową?

Dywidenda to zysk po opodatkowaniu, który wypłacany jest posiadaczom akcji spółki. Dywidendę wypłaca się po zakończeniu roku dochodowego. Wcześniej ustala się ją i zatwierdza podczas walnego zgromadzenia wspólników. Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mówią, że jeśli siedziba spółki lub zarząd znajdują się na terytorium RP, to opodatkowaniu podlega całość dochodów. […]

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania podatku od uzyskanych dochodów. Obecnie w Polsce ustawowo uregulowane są dwa rodzaje podatków dochodowych. Pierwszy z nich dotyczy osób fizycznych, które płacą podatek dochodowy PIT (Personal Income Tax). Drugim z kolei jest podatek dochodowy od osób prawnych, tzw. podatek CIT (Corporate […]

Podatki

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym – kryptowaluty

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym (wejście w życie 01 stycznia 2019 rok) między innymi zakłada wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniają specyfiki transakcji […]

Podatki, Prawo Unijne

Wyprowadzasz majątek z Polski? Będziesz musiał zapłacić!

Polski rząd pracuje nad wprowadzeniem tzw. exit tax, czyli podatku od wyjścia. Sprawa dotyczy osób i firm, które chciałyby przenieść swój majątek za granicę. Wprowadzenie ustawy w życie nie jest pomysłem rządzących Rzeczpospolitą, a reakcją na wdrożenie obowiązkowej unijnej dyrektywy. Cel wprowadzenia dyrektywy Wejście w życie unijnego aktu prawnego ma […]

Orzecznictwo, Podatki

Wyższe koszty uzyskania przychodów tylko za stworzone utwory, nie za czas

Wnioskujący wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że wnioskodawca jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w spółce. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim świadczenie usług szkoleniowych, księgowych, audytorskich i doradczych […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Cywilne

Ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie podziału majątku

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w roku 1984. Cały majątek małżonków został nabyty w trakcie trwania małżeństwa i stanowił ustawową wspólność małżeńską. W skład tego majątku wchodził budynek mieszkalny oddany do użytku w roku 2002. W dniu 12 listopada 2013 r. aktem notarialnym małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Jej […]

Podatki

Koniec z podatkiem PIT od stypendiów?

W życie weszły dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów, które mają na celu ograniczenie pobierania podatku PIT od stypendiów. Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 roku (Dz.U. poz. 864)  zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i […]